11 ޑިސެންބަރު 2018 | އަންގާރަ | 02 މުލަ
04 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 17:58
އަސްރު 15:23
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 06:00
ފަތިސް 04:44

ބޮލީވުޑް

'ބަދާއީ ހޯ' ސަތޭކަ ކްރޯޑް ކުލަބަށް!

  • މި ފިލްމް ވެގެން ގޮސްފައިވަނީ އަޔުޝްމަންގެ ވެސް އެންމެ ކާމިޔާބު ފިލްމަށް
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 5 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ 21:53 | |

މަގުބޫލް

  1. ދަރުމަވަންްތަ ހޮސްޕިޓަލް: ސިއްސައިގެން ދާވަރުގެ ކޮރަޕްޝަން!
  2. މަޖިލީހުގެ ތިން މެމްބަރުން ފިޔާވާ ހުރިހާ މެމްބަރުން ފައިސާގައި ހިފި: ނާނީ
  3. އިމިގްރޭޝަނަށް އެފްއޭ ފަޔާޒް؟
  4. ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާގައި ޑޮލަރު ނުހުންނާނެ: ގަވަނަރ
  5. ގާސިމް، މަސީހު ހިންގެވި މަގަށް، އެކަމަކު ސަރުކާރަށް ވަރިހަމަ!؟
  6. މިސްކިތްތަކުގައި ޤުރުއާން ކިޔަވައިދޭން ފެށުމުގެ ވައުުދު މަހެއް ނުވަނީސް ފުއްދައިދީފި
  7. މާފަންނު ސަހަރާގައި ކޮނެފައި އޮތް ވަޅުގަނޑު ދައްކާލައިފި
  8. މިސްރުގެ އަހުރާމެއްގެ މަތީގައި ބަރަހަނާ ފޮޓޯނެގި ދެމަފިރިއެއްގެ މައްސަލަ ބަލަނީ


'ބަދާއީ ހޯ' ގެ ޕޯސްޓަރު -- އާކައިވް

މިދިޔަ އޮގްސްޓް މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒް ކުރި ފިލްމް "ބަދާއީ ހޯ" ބޮކްސް އޮފީހުގައި ސަތޭކަ ކްރޯޑް ކްލަބަށް ވަދެއްޖެއެވެ.

އަމިތް ޝަރްމާ ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ މި ފިލްމަކީ މެދު އުމުރުގެ ދެމަފިރިންގެ ދިރިއުޅުމުގައި ދިމާވާ ހެއްވާ މަޖާކަންތައްތަކެއްގެ މައްޗަށް ތައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ފިލްމެކެވެ.

މިފިލްމުގައި އަޔުޝްމަންގެ އިތުރުން ދެން ފެނިގެން ދަނީ ސަނާޔާ މަލޯތްރާ، ނީނާ ގުޕްތާ އާއި ސުރޭޚާ ސިކްރީ، ގަޖްރާޖް ރާއޯ އަދި ޝީބާ ޗައްދާއެވެ. މި ފިލްމް ޑައިރެކްޓް ކޮށްފައި ވަނީ އަމިތް ޝަރްމާއެވެ.

މިފިލްމް ވެގެން ގޮސްފައި ވަނީ އަޔުޝްމަން ކުޅުނު ފިލްމް ތަކުގެ ތެރެއިން ބޮކްސް އޮފީހުގައި އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބީ ލިބިގެން ދިޔަ ފިލްމަށެވެ.

 މިފިލްމް ރިލީޒް ކުރުމުގެ ކުރިން "ނޯފިލްޓަރ ނިހާ" ރޭޑިއޯ ޝޯގައި އަޔުޝްމަން ބުނެފައި ވަނީ އެ ފިލްމަށް ބޮކްސް އޮފީހުގައި މަދުވެގެން 60 ކޯރޯޑް ލިބިގެން ދާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް