25 މާރޗް 2019 | ހޯމަ | 14 ފަސްބަދުރުވަ
18 ރަޖަބު 1440
ފަތިސް 04:56
އިރުއަރާ 06:07
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:18
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:29

އޮލިމްޕިކްސް 2020 ކޮލިފައިން

އޮލިމްޕިކްސް 2020 ގެ ކޮލިފައިން އަށް އަންހެން ފުޓުބޯޅަ ޓީމު ފަލަސްތީނަށް ފުރައިފި

  • ރާއްޖެ ފުރަތަމަ ނިކުންނާނީ އުރުދުންއާ ދެކޮޅަށް
ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 5 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ 14:46 | |

މަގުބޫލް

  1. ފޭރުުމުގެ 2 މައްސަލައެއްގައި 8 މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  2. ނަފްސާނީ ބަލިތަކަށް ޚާއްސަ ޑިޕާރޓްމަންޓެއް އައިޖީޢެމްއެޗުގައި މާދަމާ ހުޅުވަނީ
  3. އެފްއޭއެމް އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސް: ވިކްޓްރީގެ ވަރުގަދަ ހުށަހެޅުންތަކެއް
  4. ހީނާ ޚާން އަދިވެސް ކަސޯޓީ ޒިންދަގީކީ 2 އިން ފެނިދާނެތަ؟
  5. ފެންކުންފުނިން ސަރުކާރަށް 400 މިލިއަން ރުފިޔާ ދަރާފައި!
  6. މިލިއަނަރުން މަޖިލީހަށް އައްޔަންކޮށްފިނަމަ މިނިމަމްވޭޖް ކަނޑައެޅިގެން ނުދާނެ: ނަޝީދު
  7. ފެން ކުންފުނީގެ އެންމެ ދުވަސްވީ ދިވެހި މުއައްޒަފު ނިޔާވެއްޖެ
  8. ރިންގް ރޯޑްގައި ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި


ފަލަސްތީނަށް ފުރި ގައުމީ އަންހެން ފުޓުބޯޅަ ޓީމު -- އެފްއޭއެމް

ޖަޕާނުގައި 2020 ވަނަ އަހަރު ބާއްވާ އޮލިމްޕިކްސްގެ ކޮލިފައިން ބުރު ކުޅުމަށް ރާއްޖޭގެ އަންހެން ފުޓުބޯޅަ ޓީމު ފަލަސްތީނަށް ފުރައިފިއެވެ.

އަންހެން ފުޓުބޯޅަ ޓީމު ހޯމަ ދުވަހު ފަލަސްތީނަށް ފުރާފައިވާއިރު، މި ޓީމުގައި ޒުވާން ގިނަ ކުޅުންތެރިން ހިމެނެއެވެ.

ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖެ ހިމެނެނީ ގްރޫޕް "ޑީ" ގައެވެ. މި ގްރޫޕްގައި ރާއްޖޭގެ އިތުރުން ދެން ހިމެނެނީ ފަލަސްތީނާއި، އިންޑޮނޭޝިއާ އަދި އުރުދުންއެވެ.

ކޮލިފައިންގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ރާއްޖެ ނިކުންނާނީ އުރުދުންއާ ދެކޮޅަށެވެ. ދެވަނަ މެޗުގައި އާދީއްތަ ދުވަހު އިންޑޮނޭޝިއާއާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނާއިރު، ފަހު މެޗުގައި ފަލަސްތީނާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނާނީ މި މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖެއާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނަ ހުރިހާ ޓީމަކީ ވެސް ރޭންކިން އަށް ބަލާއިރު ރާއްޖެއަށް ވުރެ ދަރަޖައިގެ ގޮތުން މަތީ ޓީމުތަކެވެ.  

ކޮލިފައިންގެ ޓީމުތައް ޖުމްލަ ހަތަރު ގްރޫޕަކަށް ޓީމުތައް ބަހާލާފައިވާއިރު، ދެވަނަ ބުރަށް ދަތުރުކުރާނީ އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ހޯދާ ޓީމެވެ.

ރާއްޖޭގެ ޒުވާން އަންހެން ޓީމު ވަނީ ދާދި ފަހުން އޭއެފްސީ ކޮލިފައިންގައި ވާދަކޮށްފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ޒުވާން ޓީމު ވަނީ ކުޅުނު ހުރިހާ މެޗަކު ވެސް ބޮޑު ތަފާތަކުން ބަލިވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް