15 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި | 02 ނޮރަ
07 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:05
މަޣްރިބް 17:50
އަސްރު 15:14
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

އޮލިމްޕިކްސް 2020 ކޮލިފައިން

އޮލިމްޕިކްސް 2020 ގެ ކޮލިފައިން އަށް އަންހެން ފުޓުބޯޅަ ޓީމު ފަލަސްތީނަށް ފުރައިފި

  • ރާއްޖެ ފުރަތަމަ ނިކުންނާނީ އުރުދުންއާ ދެކޮޅަށް
ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 5 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ 14:46 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފި
  2. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
  3. ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް ދައުލަތުން ދުވާލަކު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!
  4. ރައީސް ނަޝީދު އައިޑީކާޑް ހެއްދެވުމަށް އުކުޅަހު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި
  5. ނޮވެމްބަރު 19 ގައި ރައީސް ސޯލިހު އާއި ގާސިމްގެ ކުރިމަތިލުމެއް!
  6. ދަރިވަރުންނަށް ހިލޭ ނާސްތާ، ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައި ދިނުން ވެސް ހިލޭ!
  7. އާ ރައީސްގެ ގެކޮޅުގެ ހަރަދުން ހަ މިލިއަން ކުޑަ ކުރަން ބަޖެޓްކޮށްފި
  8. ސިޔާސީ މަގާމުތައް 690 އަށް، ރައީސް އޮފީހުގައި 260 ސިޔާސީ މަގާމު


ފަލަސްތީނަށް ފުރި ގައުމީ އަންހެން ފުޓުބޯޅަ ޓީމު -- އެފްއޭއެމް

ޖަޕާނުގައި 2020 ވަނަ އަހަރު ބާއްވާ އޮލިމްޕިކްސްގެ ކޮލިފައިން ބުރު ކުޅުމަށް ރާއްޖޭގެ އަންހެން ފުޓުބޯޅަ ޓީމު ފަލަސްތީނަށް ފުރައިފިއެވެ.

އަންހެން ފުޓުބޯޅަ ޓީމު ހޯމަ ދުވަހު ފަލަސްތީނަށް ފުރާފައިވާއިރު، މި ޓީމުގައި ޒުވާން ގިނަ ކުޅުންތެރިން ހިމެނެއެވެ.

ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖެ ހިމެނެނީ ގްރޫޕް "ޑީ" ގައެވެ. މި ގްރޫޕްގައި ރާއްޖޭގެ އިތުރުން ދެން ހިމެނެނީ ފަލަސްތީނާއި، އިންޑޮނޭޝިއާ އަދި އުރުދުންއެވެ.

ކޮލިފައިންގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ރާއްޖެ ނިކުންނާނީ އުރުދުންއާ ދެކޮޅަށެވެ. ދެވަނަ މެޗުގައި އާދީއްތަ ދުވަހު އިންޑޮނޭޝިއާއާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނާއިރު، ފަހު މެޗުގައި ފަލަސްތީނާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނާނީ މި މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖެއާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނަ ހުރިހާ ޓީމަކީ ވެސް ރޭންކިން އަށް ބަލާއިރު ރާއްޖެއަށް ވުރެ ދަރަޖައިގެ ގޮތުން މަތީ ޓީމުތަކެވެ.  

ކޮލިފައިންގެ ޓީމުތައް ޖުމްލަ ހަތަރު ގްރޫޕަކަށް ޓީމުތައް ބަހާލާފައިވާއިރު، ދެވަނަ ބުރަށް ދަތުރުކުރާނީ އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ހޯދާ ޓީމެވެ.

ރާއްޖޭގެ ޒުވާން އަންހެން ޓީމު ވަނީ ދާދި ފަހުން އޭއެފްސީ ކޮލިފައިންގައި ވާދަކޮށްފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ޒުވާން ޓީމު ވަނީ ކުޅުނު ހުރިހާ މެޗަކު ވެސް ބޮޑު ތަފާތަކުން ބަލިވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް