24 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 11 ހިޔަވިހާ
19 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:38
މެންދުރު 12:23
އިރުއަރާ 06:17
ފަތިސް 05:05

ރިހާނާ

ރިހާނާގެ ލަވަތައް ޓްރަމްޕްގެ ރެލީތަކުގައި ބޭނުންކުރުން ހުއްޓުވަނީ

  • ދާދި ފަހުން ރިހާނާވަނީ ސުޕަރބޯލް ހާފްޓައިމްގައި ޕަރފޯމް ކުރުމަށް އިންކާރުކޮށްފައި
  • އޭނާގެ އިތުރުން، ފެރެލްވެސް ވަނީ ޓްރަމްޕް ރެލީތަކުގައި އޭނާގެ ލަވަ ބޭނުންކުރާ މައްސަލަ ފާހަގަކޮށްފައި
އައިޝަތު ޝާނީ | Shaaknee

| 5 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ 11:06 | |

މަގުބޫލް

  1. ވަގު ހިފަން ދަންތުރަޖެހުން: ބޮޑު ކުށެއް!
  2. ފިނިހަކަ ހޮވުމުގެ މުބާރަތުގައި ވާދޫއިން ބައިލައްކަ ފިނިހަކަ ހޮވައިފި
  3. މާމެންދޫއަށް ދަތުރުކުރި ޑިންގީއެއް ބަންޑުން ޖަހާލައި އަންހެން ކުއްޖެއް ގެއްލިއްޖެ
  4. ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ކ.ހުރާ ކައުންސިލް ވަރެއް ނެތް
  5. ކޯޓު އަމުރު އެހެން އޮއްވާ ފުލުހުނަށް ރައީސް ޔާމިން ދޫކޮށެއް ނުލެވޭނެ: އަބްދުއްރަހީމް
  6. ރައީސް ސޯލިހު ޖެޓްސްކީގައި ދެ އަތޮޅެއް ހުރަސް ކުރައްވަނީ
  7. ވިހަ ބަނގުރަލެއް ބޮއެގެން އައްސާމުގައި 50އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެއްޖެ
  8. އޮމަދޫ މީހުން ތިބީ އާ ސަރުކާރުން ބަނދަރު ހަދާނެ ކަމުގެ އުންމީދުގައި


ރިހާނާ -- ޕޮޕްޝުގަރ

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ރެލީތަކުގައި މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ރިހާނާގެ ލަވަ ބޭނުން ކުރާ މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެއެވެ.

ރިހާނާގެ 2008 ވަނަ އަހަރު ރިލީޒް ކޮށްފައިވާ "ޑޯންޓް ސްޓޮޕް ދަ މިއުޒިކް" ޓްރަމްޕްގެ ރެލީތަކުގައި ބޭނުން ކުރާކަން އޭނާއަށް އެނގުނީ ޓްވިޓަރ މެދުވެރިކޮށެވެ.

ދަ ވޮޝިންގޓަން ޕޯސްޓްގެ ވައިޓް ހައުސް ބިއުރޯގައި މަސައްކަތް ކުރާ ރިޕޯޓަރ ފިލިޕް ރަކަރ ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ވަނީ، "އެތައް މިލިއަން ފަހަރު ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތައް އަދި އެއް ފަހަރު ބުނެލާނަން – ޓްރަމްޕްގެ ރެލީތަކަކީ އެހެން ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކާ މުޅިން ތަފާތު އެއްޗެއް. މިވަގުތު، ސްޓާފުން ޓީޝަރޓްތައް ބަހަމުންދާއިރު، ބާރަށް ޖަހާފައިވަނީ ރިހާނާގެ ޑޯންޓް ސްޓޮޕް ދަ މިއުޒިކް. ހީވަނީ ކުޅިވަރު ހަރަކާތެއްހެން، އެންމެންނަށް ވަރަށް ކަމުދޭ" މިހެންނެވެ.

އެ ޓްވީޓް ފެނުމުން ރިހާނާވަނީ އެއަށް ރައްދު ދީފައެވެ.

ދެން މާގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން އޭނާގެ ލަވަތައް ބޭނުން ނުކުރެވޭނެކަން ފާހަގަ ކުރަމުން ރިހާނާ ބުނީ، "އަހަރެން ނުވަތަ އަހަރެންގެ މީހުންނެއް ތިފަދަ ޓްރެޖިކް ރެލީ ތަކަކަށް ނުދާނެ. އެހެންވީމަ މިގޮތަށް ކަންތައް ހިނގާކަން އަންގާލަދިނީތީ ޝުކުރިއްޔާ ފިލިޕް".

ރިހާނާގެ އިތުރުން، މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ފެރެލް ވެސް ވަނީ ކުރިން މިފަދަ މައްސަލައެއް ނަގާފައެވެ. ޓްރަމްޕްގެ ރެލީތަކުގައި އޭނާގެ ސުޕަރހިޓް ލަވަ "ހެޕީ" ބޭނުން ކުރާކަން އެނގިގެން ފެރެލްވަނީ ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅު ކޮށްފައެވެ.

ރިހާނާގެ ލަވަތައް ޓްރަމްޕްގެ ރެލީތަކުގައި ބޭނުން ކުރުމުން އޭނާ އެކަން ހުއްޓުވާނެ ކަމަށް އިޝާރާތް ކޮށްފައިވާއިރު، ދާދި ފަހުން އޭނާވަނީ ސުޕަރބޯލް ހާފްޓައިމްގައި ޕަރފޯމް ކުރުމަށް އިންކާރު ކޮށްފައެވެ.

ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމަށް ފަހު އެމެރިކާގެ ނެޝަނަލް ފުޓްބޯލް ލީގް (އެންއެފްއެލް)ގެ ބައެއް ކުޅުންތެރިން ނަސްލީ ތަފާތު ކުރުމާ ދެކޮޅަށް ތެދުވުމާ ގުޅިގެން ޓްރަމްޕް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވަމުން ގެންދަވާއިރު، މިކަމާ ގުޅިގެން އެމެރިކާގެ ގިނަ އެތުލީޓުންނާއި ތަރިންތައް ދަނީ ޓްރަމްޕާ ދެކޮޅަށް އަޑު ފަތުރަމުންނެވެ.

އެހެންކަމުން، ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން އެންއެފްއެލް ސުޕަރބޯލް ހާފްޓައިމްގައި ޕަރފޯމް ނުކުރުމަށް ބާބެޑޯސްއަށް ނިސްބަތްވާ ރިހާނާ ނިންމީ ޓްރަމްޕާ ދެކޮޅަށް ތެދުވުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ޝާނީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް