11 ޑިސެންބަރު 2018 | އަންގާރަ | 02 މުލަ
04 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 17:58
އަސްރު 15:23
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 06:00
ފަތިސް 04:44

އެމެރިކާ - މެކްސިކޯ

އެމެރިކާއަށް އެތެރެވުމަށް ދަތުރުކުރާ ރެފިއުޖީން ގެ ފުރަތަމަ ގާފިލާ މެކްސިކޯއަށް ވަދެފި

  • ފުރަތަމަ ގާފިލާގައި ގާތްގަނޑަކަށް 450 އެއްހާ މީހުން ހިމެނޭ
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 5 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ 10:53 | |

މަގުބޫލް

  1. ދަރުމަވަންްތަ ހޮސްޕިޓަލް: ސިއްސައިގެން ދާވަރުގެ ކޮރަޕްޝަން!
  2. މަޖިލީހުގެ ތިން މެމްބަރުން ފިޔާވާ ހުރިހާ މެމްބަރުން ފައިސާގައި ހިފި: ނާނީ
  3. އިމިގްރޭޝަނަށް އެފްއޭ ފަޔާޒް؟
  4. ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާގައި ޑޮލަރު ނުހުންނާނެ: ގަވަނަރ
  5. ގާސިމް، މަސީހު ހިންގެވި މަގަށް، އެކަމަކު ސަރުކާރަށް ވަރިހަމަ!؟
  6. މިސްކިތްތަކުގައި ޤުރުއާން ކިޔަވައިދޭން ފެށުމުގެ ވައުުދު މަހެއް ނުވަނީސް ފުއްދައިދީފި
  7. މާފަންނު ސަހަރާގައި ކޮނެފައި އޮތް ވަޅުގަނޑު ދައްކާލައިފި
  8. މިސްރުގެ އަހުރާމެއްގެ މަތީގައި ބަރަހަނާ ފޮޓޯނެގި ދެމަފިރިއެއްގެ މައްސަލަ ބަލަނީ


ރެފިއުޖީންނަށްވަނީ ސްޓޭޑިއަމްތަކުން ބޯހިޔާވަހިކަން ދީފައި -- އީޕީއޭ

އެމެރިކާއަށް އެތެރެވުމަށް ފައި މަގުގައި ދަތުރު ކުރަމުންދާ މެދުތެރޭ އެމެރިކާ ސަރަހައްދުގެ ޤައުމުތަކުގެ އެތައް ހާސް ރެފިއުޖީން ހިމެނޭ ޤާފިލާތަކުގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ގާފިލާ މެކްސިކޯގެ ވެރިރަށް މެކްސިކޯއަށް ހިނގައްޖެއެވެ.

ގާތް ގަނޑަކަށް 450 އެއްހާ މީހުން ހިމެނޭ މި ގާފިލާގައި ގިނައީ ފިރިހެނުންނާއި ފިރިހެން ކުދިންނެެވެ. އެ މީހުންނަށް ވަނީ ސްޓޭޑިއަމްތަކުން ބޯހިޔާވަހިކަން ދީފައެވެ.

ކެރަވާންގެ ނަންދީފައިވާ މި ގާފިލާ އަކީ މީގެ ހަފްތާތަކެއް ކުރިން ހޮންޑިއުރަސްއިން ދަތުރުފެށި ގާފިލާއެކެވެ.

މިހާރު ގާފިލާގެ މެމްބަރުންގެ އަދަދު 5،000 އާ ގާތްކުރެއެވެ.

އެމެރިކާގެ ރައީސް ވަނީ އެގައުމަށް ރެފިއުޖީން އެތެރެވުން ހުއްޓުވުމަށް ސަރަހައްދީ ރޮނގުގެ ކައިރިއަށް ސިފައިން ފޮނުވާނެ ކަަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރެފިއުޖީންގެ  ޤާފިލާ ހުއްޓުވުމަށް އެމެރިކާއާއި މެކްސިކޯ ގުޅޭ ސަރަހައްދީ ރޮނގު ކައިރިއަށް އެމެރިކާގެ 5،200 ސިފައިން ފޮނުވުމަށް އެ ގައުމުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްްޕް ކުރިން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އެ ގައުމު ހިފަން އަންނަ ހިޖުރަވެރިންނާއި އެމެރިކާގެ ސިފައިން ބައްދަލުކުރާނެ ކަމަށާއި އެ މީހުން ތިބީ ތައްޔާރަށް ކަމަށެވެ.

އެމެރިކާގެ މިޑްޓަރމް އިންތިޚާބު އަންގާރަ ދުވަހު ބާއްވާއިރު މައި ދެ ޕާޓީން ވެސް ދަނީ ރެފިއުޖީންގެ މައްސަލަ ސިިޔާސީ ހަތިޔާރެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރާ ކަމަށް އެއް ބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް ތުހުމަތު ކުރަމުންނެވެ.

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް