15 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި | 02 ނޮރަ
07 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:05
މަޣްރިބް 17:50
އަސްރު 15:14
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

އެޑެން ހަޒާޑް

އެސެންސިއޯ ދިނުމަށް ފަހު ހަޒާޑް ހޯދަން ރެއާލުން މަސައްކަތް ކުރަނީ!

  • ހަޒާޑްގެ އެއްބަސްވުން ހަމަވާނީ 2020 ވަނަ އަަހަރު
ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 5 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ 10:49 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފި
  2. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
  3. ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް ދައުލަތުން ދުވާލަކު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!
  4. ރައީސް ނަޝީދު އައިޑީކާޑް ހެއްދެވުމަށް އުކުޅަހު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި
  5. ނޮވެމްބަރު 19 ގައި ރައީސް ސޯލިހު އާއި ގާސިމްގެ ކުރިމަތިލުމެއް!
  6. ދަރިވަރުންނަށް ހިލޭ ނާސްތާ، ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައި ދިނުން ވެސް ހިލޭ!
  7. ސިޔާސީ މަގާމުތައް 690 އަށް، ރައީސް އޮފީހުގައި 260 ސިޔާސީ މަގާމު
  8. އާ ރައީސްގެ ގެކޮޅުގެ ހަރަދުން ހަ މިލިއަން ކުޑަ ކުރަން ބަޖެޓްކޮށްފި


ޗެލްސީގެ ހަޒާޑް (ކ) އަދި ރެއާލްގެ އެސެންސިއޯ (ވ) -- ޓްވިޓަރ

ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ސްޕެއިންގެ ޒުވާން ވިންގާ މާކޯ އެސެންސިއޯ ދިނުމަށް ފަހު ޗެލްސީގެ ބެލްޖިއަމް ވިންގާ އެޑެން ހަޒާޑް ހޯދުމަށް ރެއާލުން މަސައްކަތް ފަށައިފި ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ.

ސްޕެއިންގެ ނޫހެއް ކަމަށްވާ ޑޮން ބެލޮން އިން ބުނީ ހަޒާޑް ހޯދުމަށް ރެއާލުން ހުށަހަޅާ އެއްބަސްވުން ވަރުގަދަ ކުރުމަށް އެ ކްލަބުން އެސެންސިއޯ ވެސް ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި، އެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ޗެލްސީ އަށް ރެއާލުން ދައްކާ ޓްރާންސްފާ ފީގެ އިތުރުން އެސެންސިއޯ ހިލޭ ދޭން ޖެހެއެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް ބައެއް ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން އެސެންސިއޯ ޗެލްސީއަށް ދޭން ރެއާލްގެ ވަގުތީ ކޯޗު ސެންޓިއާގޯ ސޮލާރީ ބޭނުމެއް ނުވެއެވެ. އެސެންސިއޯއަކީ ސޮލާރީ ވަރަށް ގަޔާވާ ކުޅުންތެރިއެއް ކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ރެއާލްގެ ކުރީގެ ފޯވާޑް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އެ ކްލަބް ދޫކޮށް ދިޔުމަށް ފަހު، އޭނާގެ ރިޕްލޭސްމެންޓަކަށް ރެއާލުން ހޯދަން އެންމެ ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނީ ހަޒާޑެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ހަޒާޑް ވިއްކާލަން ޗެލްސީން އަންނަނީ ދެކޮޅު ހަދަމުންނެވެ.

ޗެލްސީއާ އެކު ހަޒާޑް ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން 2020 ވަނަ އަހަރު ހަމަވާއިރު، ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން ކުރިޔަށް އޮތް ޖެނުއަރީ ޓްރާންސްފާގައި ހަޒާޑް ރެއާލަށް ބަދަލުވުމުގެ ކަންތައް އެ ކްލަބުން ދަނީ ވަރަށް ބާރަށް ކުރަމުންނެވެ.

ފްރާންސްގެ ލިއްލޭ އިން ކެރިއަރު ފެށި ހަޒާޑް ވަނީ އެޓީމަށް ކުޅުނު 194 މެޗުގައި 50 ލަނޑު ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ. އޭނާ ޗެލްސީއަށް ބަދަލުވީ 2012 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އޭނާ ވަނީ ޗެލްސީއަށް މިހާތަނަށް ކުޅުނު 312 މެޗުގައި 97 ލަނޑު ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ.

ޗެލްސީއާ އެކު ޔޫރޮޕާ ލީގު ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވާ ހަޒާޑް ވަނީ އެ ޓީމާ އެކު ޕްރިމިއާ ލީގު ދެ ފަހަރު އަދި ފުޓްބޯލް ލީގު ކަޕް ވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. އޭނާ ވަނީ ބެލްޖިއަމް ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުނު 96 މެޗުގައި 27 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް