25 މާރޗް 2019 | ހޯމަ | 14 ފަސްބަދުރުވަ
18 ރަޖަބު 1440
ފަތިސް 04:56
އިރުއަރާ 06:07
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:18
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:29

ރަހީމް ސްޓާލިން

ދުނިޔޭގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ވަރަށް ވުރެ ސްޓާލިން ޒުވާން: ގާޑިއޯލާ

  • ސްޓާލިންގެ އެއްބަސްވުން 2020 ގައި ހަމަވާނެ
ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 5 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ 10:21 | |

މަގުބޫލް

  1. ފޭރުުމުގެ 2 މައްސަލައެއްގައި 8 މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  2. ނަފްސާނީ ބަލިތަކަށް ޚާއްސަ ޑިޕާރޓްމަންޓެއް އައިޖީޢެމްއެޗުގައި މާދަމާ ހުޅުވަނީ
  3. އެފްއޭއެމް އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސް: ވިކްޓްރީގެ ވަރުގަދަ ހުށަހެޅުންތަކެއް
  4. ހީނާ ޚާން އަދިވެސް ކަސޯޓީ ޒިންދަގީކީ 2 އިން ފެނިދާނެތަ؟
  5. ފެންކުންފުނިން ސަރުކާރަށް 400 މިލިއަން ރުފިޔާ ދަރާފައި!
  6. މިލިއަނަރުން މަޖިލީހަށް އައްޔަންކޮށްފިނަމަ މިނިމަމްވޭޖް ކަނޑައެޅިގެން ނުދާނެ: ނަޝީދު
  7. ފެން ކުންފުނީގެ އެންމެ ދުވަސްވީ ދިވެހި މުއައްޒަފު ނިޔާވެއްޖެ
  8. ރިންގް ރޯޑްގައި ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި


ރަހީމް ސްޓާލިން (ކ) އަދި ޕެޕް ގާޑިއޯލާ (ވ) -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ވަރަށް ވުރެ މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ އިނގިރޭސި ވިންގާ ރަހީމް ސްޓާލިން ޒުވާން ކަމަށް އެ ކްލަބުގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފިއެވެ.

ގާޑިއޯލާ ބުނީ ސްޓާލިން އަކީ ވަރަށް ހުނަރުވެރި ކުޅުންތެރިޔެއް ކަމަށާއި، އެހެން ނަމަވެސް ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެން އޭނާ އަދި ޒުވާން ކަމަށެވެ.

ސްޓާލިން ހުރީ މިވަގުތު ރަނގަޅު ފޯމެއްގައިކަން ފާހަގަ ކުރަމުން ގާޑިއޯލާ ބުނީ ސްޓާލިން ކޮންމެ ފަޅިއަކަށް އަދި ކޮންމެ މަގާމަކަށް ވެސް ކުޅޭ ކަމަށާއި، އޭނާގެ ހުނަރާމެދު އުފެއްދޭނެ ސުވާލެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

ސިޓީއާއެކު އުމުރުން 23 އަހަރުގެ ސްޓާލިން ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން 2020 ވަނަ އަހަރު ހަމަވާ އިރު، އޭނާ ހޯދުމަށް ގިނަ ކްލަބްތަކަކުން އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ލިވަޕޫލުން 2011 ވަނަ އަހަރު ކެރިޔަރު ފެށި ސްޓާލިން ވަނީ އެޓީމަށް ހަތަރު ސީޒަން ކުޅެފައެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ވަނީ އެޓީމަށް ކުޅުނު 129 މެޗުގައި 23 ލަނޑު ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ.

ލިވަޕޫލް ދޫކޮށްލުމަށް ފަހު ސްޓާލިން ސިޓީ އަށް ބަދަލުވީ 2015 ވަނަ އަހަރެވެ. އޭނާ ވަނީ މިހާތަނަށް އެޓީމަށް ކުޅުނު 153 މެޗުގައި 50 ލަނޑު ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ. އަދި އޭނާ ވަނީ އެޓީމާ އެކު ޕްރިމިއާ ލީގު އަދި ފުޓުބޯލް ލީގް ކަޕް ވެސް ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ.

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ހަތަރު ވަނަ ހޯދި އިންގްލޭންޑު ޓީމުގައި ހސްޓާލިން ހިމެނުނެވެ. އަދި އޭނާ ވަނީ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުނު 46 މެޗުގައި ހަތަރު ލަނޑު ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް