16 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުދަ | 11 އުތުރަހަޅަ
10 ޖުމާދަލްއޫލާ 1441
އިޝާ 19:31
މަޣްރިބް 18:15
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:20
އިރުއަރާ 06:16
ފަތިސް 05:01

ސާޑިއޯ މާނޭ

ލިވަޕޫލްގެ އެއްބަސްވުން އާކުރުމާމެދު ވާހަކަ ދައްކަން މާނޭ ބޭނުމެއް ނުވި

  • މާނޭގެ ލިވަޕޫލް އެއްބަސްވުން ހަމަވާނީ 2021 ވަނަ އަހަރު
ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 5 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ 09:00 | |

މަގުބޫލް

  1. 10 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ވައްކަމާ ގުޅިގެން ސަސްޕެންޑްކުރީ ބީއެމްއެލްގައި މަސައްކަތްކުރާ ދެމަފިރިން!
  2. ނަޝީދުގެ ދިފާއުގައި މަހުލޫފާއި އަލީ ވަހީދު: ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ލަތީފުގެ އިސްލާހަށް!
  3. ހިންނަވަރު ރަންގޮނޑި: ފުރަތަމަ ޕްރައިމަރީގެ ވާދަވެރިކަން ބޮޑުވެފައި!
  4. އަރިހުގައި ހުންނަވައި ލަތީފު މަޅާލަން އަތް ނެންގެވުމުން ކޮސްވެއްޖެ!؟
  5. މަސްވެރިކަމުގައި ބިދޭސީން ގެންގުޅޭނީ މަސްވެރިން ބޭނުންވެގެން: މިނިސްޓަރ
  6. ކުރީގެ ރައީސުންނަށް މަޖިލީހަށް ވާދަނުކުރެވޭގޮތަށް އިސްލާހެއް ހުށަހަޅައިފި
  7. ބާރު ސްޕީޑްގައި ދިޔަ ޕިކަޕަކުން ޖެހި ރޯޑް ޑިވައިޑަރުތައް ފުނޑުފުނޑު!
  8. ފޭރުމުގެ މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުކޮށްފަ ހުރި މީހަކު މަރުވެއްޖެ


ލިވަޕޫލް އަށް ކުޅެމުން އަންނަ -- ރޮއިޓަރސް

ލިވަޕޫލްގެ އެއްބަސްވުން އާކުރުމާމެދު ވާހަކަ ދައްކަން އެ ކްލަބަށް ކުޅެމުން އަންނަ ސެނެގަލްގެ ފޯވާޑް ސާޑިއޯ މާނޭ ބޭނުމެއް ނުވިއެވެ.

ލިވަޕޫލް އެޗޯ އަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި މާނޭ ބުނީ، މިވަގުތު އޭނާގެ ހުރިހާ ވެސް ވިސްނުމެއް ހުރީ ކުރިޔަށް ހުރި މެޗުތަކަށް ކަމަށާއި، އެއްބަސްވުން ފަދަ ކަންކަމަކީ އެޖެންޓަށް ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަންކަން ކަމަށެވެ.

މާނޭ ބުނީ ލިވަޕޫލްގައި މިވަގުތު އޭނާ ހުރީ ހިތްހަމަ ޖެހިގެން ކަމަށާއި، ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނާއި، ކޯޗު އަދި ސަޕޯޓަރުންނަށް އެހީވެދެވޭތީ އެކަމާ އުފަލުން ހުރި ކަމަށެވެ.

ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ވާދަވެރިކަމާ ބެހޭގޮތުން މާނޭ ބުނީ މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ނުވަތަ އެހެން އެއްވެސް ޓީމަކާ މެދު ނުވިސްނާ ކަމަށާއި، އަމިއްލައަށް ޕްރެޝަރު ހޯދުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

އުމުރުން 26 އަހަރުގެ މާނޭ ބުނީ މިއީ އަދި ސީޒަންގެ ކުރީކޮޅު ކަމަށާއި، ލީގާ މެދު އެއްވެސް އެއްޗެއް ބުނަން އަވަސް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ފޯކަސް ގެއްލުވާނުލާ ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ސައުތްހެމްޕްޓަން ދޫކޮށްލުމަށް ފަހު 2016 ވަނަ އަހަރު 34 މިލިއަން ޕައުންޑަށް ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން މާނޭ ލިވަޕޫލް އަށް ބަދަލުވިއިރު، އޭނާ އަކީ އޭރު އެފްރިކާގެ ތާރީހުގައި އެންމެ އަގުބޮޑު ކުޅުންތެރިޔާއެވެ.

ލިވަޕޫލް އަށް މި ސީޒަނުގައި ކުޅުނު 14 މެޗުގައި ހަތް ލަނޑު ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވާ މާނޭ ވަނީ އޭނާ މިހާތަނަށް އެޓީމަށް ކުޅުނު 87 މެޗުގައި 40 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ.

ލިވަޕޫލްއާއެކު ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެވަނަ މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ހޯދި މާނޭ ވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ސީޒަނުގައި ލިވަޕޫލްގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމުވެސް ހޯދާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް