24 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 11 ހިޔަވިހާ
19 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:38
މެންދުރު 12:23
އިރުއަރާ 06:17
ފަތިސް 05:05

ޖަމާޅް ޚަޝޯގީ

ޚަޝޯގީގެ ހަށިގަނޑު ކޮންސިއުލޭޓުން ބޭރުކޮށްފައިވަނީ ފަސް ސޫޓްކޭހުގައި!

  • ޚަޝޯގީގެ ކޮންސިއުލޭޓަށް ވަނުމާއެކު އޭނާގެ ކަރުގައި ހިފާ ވަނީ މަރާލާފައި
  • ފޮރިންސިކް އެކްސްޕާޓްގެ ޓީމަކުން ވަނީ އޭނާގެ ހަށިގަނޑު ބައިބައިކޮށްފައި
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 5 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ 01:23 | |

މަގުބޫލް

  1. ވަގު ހިފަން ދަންތުރަޖެހުން: ބޮޑު ކުށެއް!
  2. ފިނިހަކަ ހޮވުމުގެ މުބާރަތުގައި ވާދޫއިން ބައިލައްކަ ފިނިހަކަ ހޮވައިފި
  3. މާމެންދޫއަށް ދަތުރުކުރި ޑިންގީއެއް ބަންޑުން ޖަހާލައި އަންހެން ކުއްޖެއް ގެއްލިއްޖެ
  4. ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ކ.ހުރާ ކައުންސިލް ވަރެއް ނެތް
  5. ކޯޓު އަމުރު އެހެން އޮއްވާ ފުލުހުނަށް ރައީސް ޔާމިން ދޫކޮށެއް ނުލެވޭނެ: އަބްދުއްރަހީމް
  6. ރައީސް ސޯލިހު ޖެޓްސްކީގައި ދެ އަތޮޅެއް ހުރަސް ކުރައްވަނީ
  7. ވިހަ ބަނގުރަލެއް ބޮއެގެން އައްސާމުގައި 50އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެއްޖެ
  8. އޮމަދޫ މީހުން ތިބީ އާ ސަރުކާރުން ބަނދަރު ހަދާނެ ކަމުގެ އުންމީދުގައި


ޚަޝޯގީ ދިރިހުއްޓައި އެންމެ ފަހުން ފެނިފައި ވަނީ އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހު -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

ތުރުކީގެ އިސްތަންބޫލްގައި ހުންނަ ސައުދީ އަރަބިޔާގެ ކޮންސިއުލޭޓްގައި މަރާލާފައިވާ ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚަޝޯގީގެ ހަށިގަނޑު ބައިބައި ކުރުމަށްފަހު އެ ކޮންސިއުލޭޓުން ބޭރުކޮށްފައިވަނީ ފަސް ސޫޓްކޭހުގައި ކަމަށް ތުރުކީގެ މީޑިއާތަކުން ބުނެފިއެވެ.

ޑެއިލީ ސަބަހް ނޫހަށް ނަން ހާމަ ނުކުރުމަށް ޝަރުތުކޮށް މައުލޫމާތުދީފައިވާ އޮފިޝަލުން ބުނެފައިވަނީ އޮކްޓޯބަރު ދެވަނަ ދުވަހު ޚަޝޯގީގެ ކޮންސިއުލޭޓަށް ވަނުމާއެކު އޭނާގެ ކަރުގައި ހިފާ މަރާލުމަށްފަހު ފޮރިންސިކް އެކްސްޕާޓްގެ ޓީމަކުން ވަނީ އޭނާގެ ހަށިގަނޑު ބައިބައިކޮށްފައެވެ.

ޚަޝޯގީގެ ހަށިގަނޑު އަދިވެސް ފެނިފައިނުވާއިރު ތުރުކީގެ ތަހުގީގު ޓީމުން އަދިވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ޚަޝޯގީ ގެއްލުނު ދުވަހު ކޮންސިއުލޭޓްގައި ހިނގާދިޔަ ކަންތައްތައް އޮޅުންފިލުވަމަށާއި އޭނާ މަރާލީ ކާކުކަން ހޯދުމަށެވެ.

ޚަޝޯގީ ގެއްލިފައި ވަނީ އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހު ސައުދީގެ ކޮންސިއުލޭޓަށް ލިއުމެއް ބަލާ ދިއުމަށް ފަހުއެވެ. އޭގެ ފަހުން ކޮންސިއުލޭޓުން ނުކުމެފައި ނުވާއިރު އޭނާ މަރާލާފައިވާ ކަމަށް ތުރުކީގެ ތަހުގީގު ޓީމުން ތަކުރާރުކޮށް ބުނަމުންދިއައިރު ސައުދީން ވަނީ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހާ ޖެހެންދެން ވެސް އެ ތުހުމަތުތައް ދޮގުކޮށްފައެވެ.   

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް