24 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 11 ހިޔަވިހާ
19 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:38
މެންދުރު 12:23
އިރުއަރާ 06:17
ފަތިސް 05:05

ނިއު ކެލިޑޯނިއާ

ނިއު ކެެލިޑޯނިއާއިން ފްރާންސްގެ އަތްދަށުން މިނިވަންވާން ބޭނުމެއް ނުވި

  • ނިއުކެލިޑޯނިއާ ފްރާންސްގެ އަތްދަށަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ 1853ގައި
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 4 ނޮވެންބަރު 2018 | އާދީއްތަ 19:41 | |

މަގުބޫލް

  1. ވަގު ހިފަން ދަންތުރަޖެހުން: ބޮޑު ކުށެއް!
  2. ފިނިހަކަ ހޮވުމުގެ މުބާރަތުގައި ވާދޫއިން ބައިލައްކަ ފިނިހަކަ ހޮވައިފި
  3. މާމެންދޫއަށް ދަތުރުކުރި ޑިންގީއެއް ބަންޑުން ޖަހާލައި އަންހެން ކުއްޖެއް ގެއްލިއްޖެ
  4. ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ކ.ހުރާ ކައުންސިލް ވަރެއް ނެތް
  5. ކޯޓު އަމުރު އެހެން އޮއްވާ ފުލުހުނަށް ރައީސް ޔާމިން ދޫކޮށެއް ނުލެވޭނެ: އަބްދުއްރަހީމް
  6. ރައީސް ސޯލިހު ޖެޓްސްކީގައި ދެ އަތޮޅެއް ހުރަސް ކުރައްވަނީ
  7. ވިހަ ބަނގުރަލެއް ބޮއެގެން އައްސާމުގައި 50އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެއްޖެ
  8. އޮމަދޫ މީހުން ތިބީ އާ ސަރުކާރުން ބަނދަރު ހަދާނެ ކަމުގެ އުންމީދުގައި


4 ނޮވެމްބަރ 2018ވަނަ ދުވަހު ނެގި ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓްގުގައި ނިއު ކެލިޑޯނިއާގެ ރައްޔިތުން ވޯޓް ލުމަށް ކިއޫގައި -- ބީބީސީ

ފްރާންސްގެ އަތްދަށުން މިނިވަންވެ ފުރިހަމަ މިނިވަން ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި އޮތުމަށް ބޭނުންނުވާކަމަށް ޕެސިފިކްގެ ގައުމެއް ކަމަށްވާ ނިއު ކެލިޑޯނިއާގެ ރައްޔިތުން ބުނެފިއެވެ.

މިނިވަން ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި އޮތުމާމެދު އާދީއްތަ ދުވަހުނެގި ރައްޔިތުންގެ ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓުގައި 56.4 އިންސައްތަ ރައްޔިތުން ބުނެފައިވަނީ މިިނިވަންކަމަށް ބޭނުން ނުވާކަމަށެވެ. މިނިވަން ގައުމަކަށްވުމަށް ބޭނުންވާކަމަށް ވޯޓް ދީފައިވަނީ 43.6 އިންސައްތަ މީހުންނެވެ.

މިއިންތިޚާބުގައި 174،000 މީހުންނަށް ވޯޓްލުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވެއެވެ.ވޯޓް ލުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ 81 އިންސައްތަ މީހުން މި އިންތިޚާބުގައި ވޯޓްލާފައިވެއެވެ.

ނިއު ކެލިޑޯނިއާގެ މިނިވަންކަމަށް ފެނޭތޯ ބެލުމަށް ވޯޓް ނެގި މިއީ ދެވަަނަ ފަހަރެވެ.

އެންމެ ފުރަތަމަ ވޯޓް 1987 ގައި ނަގާފައިވާއިރު ކަނަކް ދަރިކޮޅުވަނީ އެ ވޯޓް ބޮއިކޮޓްކޮށްފައެވެ. އޭގެ ނަތީޖާއަކަށް ވެގެން ދިޔައީ 98 އިންސައްތައަށް ވުރެ ބޮޑު އަޣުލަބިއްޔަތަކުން އެ ގައުމު ފްރާންސްގެ ދަށުގައި އޮތުމަށް ތާއީދު ލިބިގެންދިއުމެވެ.

ނިއު ކެލިޑޯނިއާގެ 279،000 މިހުންގެ އާބާދީގެ ތެރެއިން 27 އިންސައްތައަކީ ޔޫރަޕް ދަރިކޮޅުގެ މީހުން ކަމަށްވާއިރު ގިނައީ ފްރާންސް ދަރިކޮޅުގެ މީހުންނެވެ. އާބާދީގެ 39 އިންސައްތައަކީ އެގައުމުގެ އަސްލު ވަޒަންވެރިން ކަމަށްވާއިރު ބާކީ ތިބި ފަރާތްތަކަކީ ޕްސިފިކްގެ ގައުމުތަކާއި އޭޝިއާ އިން ހިޖުރަކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ނިއުކެލިޑޯނިއާ ފްރާންސްގެ އަތްދަށަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ 1853ގައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް