25 މާރޗް 2019 | ހޯމަ | 14 ފަސްބަދުރުވަ
18 ރަޖަބު 1440
ފަތިސް 04:56
އިރުއަރާ 06:07
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:18
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:29

ރެއާލް މެޑްރިޑް

ރައީސް ޕެރޭޒް ބޭނުންވަނީ ރެއާލްގެ ކޯޗަކަށް ޕޮޗެޓީނޯ ގެންނަން!

  • ޕޮޗެޓީނޯގެ ޓޮޓެންހަމް އެއްބަސްވުން ހަމަވާނީ 2023 ވަނަ އަހަރު
ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 4 ނޮވެންބަރު 2018 | އާދީއްތަ 18:54 | |

މަގުބޫލް

  1. ފޭރުުމުގެ 2 މައްސަލައެއްގައި 8 މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  2. ނަފްސާނީ ބަލިތަކަށް ޚާއްސަ ޑިޕާރޓްމަންޓެއް އައިޖީޢެމްއެޗުގައި މާދަމާ ހުޅުވަނީ
  3. އެފްއޭއެމް އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސް: ވިކްޓްރީގެ ވަރުގަދަ ހުށަހެޅުންތަކެއް
  4. ހީނާ ޚާން އަދިވެސް ކަސޯޓީ ޒިންދަގީކީ 2 އިން ފެނިދާނެތަ؟
  5. ފެންކުންފުނިން ސަރުކާރަށް 400 މިލިއަން ރުފިޔާ ދަރާފައި!
  6. މިލިއަނަރުން މަޖިލީހަށް އައްޔަންކޮށްފިނަމަ މިނިމަމްވޭޖް ކަނޑައެޅިގެން ނުދާނެ: ނަޝީދު
  7. ފެން ކުންފުނީގެ އެންމެ ދުވަސްވީ ދިވެހި މުއައްޒަފު ނިޔާވެއްޖެ
  8. ރިންގް ރޯޑްގައި ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި


ޓޮޓެންހަމްގެ ކޯޗު ޕޮޗެޓީނޯ -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

ރެއާލްގެ ރައީސް ފްލޮރެންޓީނޯ ޕެރޭޒް ބޭނުންފުޅު ވަނީ ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކޯޗަކަށް ޓޮޓެންހަމްގެ މިހާރުގެ ކޯޗު މައުރީސިއޯ ޕޮޗެޓީނޯ ގެންނަން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ.

ދަ މިރާ އިން ބުނީ ރެއާލްގެ ކޯޗަކަށް ޕޮޗެޓީނޯ ގެންނަން ޕެރޭޒް ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށާއި، ޕޮޗެޓީނޯ އަކީ ޕެރޭޒްގެ ފުރަތަމަ ޗޮއިސް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ޕޮޗެޓީނޯ ގެންނަން ރެއާލް އިން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށްވެސް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ދަ ޓެލެގްރާފުން ބުނީ މި ސީޒަނަށް ފަހު ޓޮޓެންހަމްގެ ކޯޗުކަން ޕޮޗެޓީނޯ ދޫކޮށްލާނެ ކަމަށާއި، މި ސީޒަނުގައި ވެސް ކޯޗުކަން ދޫކޮށްލުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ސީޒަން ނިމުމުގެ ކުރިން ކޯޗުކަން ޕޮޗެޓީނޯ ދޫކޮށްފާނެތީ ޓޮޓެންހަމްގެ ކުޅުންތެރިން އެކަމާ ކަންބޮޑުވެގެން އުޅޭ ކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓްތައް އަންނަނީ ބުނަމުންނެވެ.

ޓޮޓެންހަމްއާ އެކު ޕޮޗެޓީނޯ ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން މި އަހަރުގެ މެއި މަހު ފަސް އަހަރަށް ވަނީ އާކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން އެ ކްލަބާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޕޮޗެޓީނޯ އެ ކްލަބުގައި މަޑުކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.

މީގެ ކުރިން ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި އެސްޕަނިއޯލް އަދި ޕީއެސްޖީއަށް ވެސް ކުޅެފައިވާ ޕޮޗެޓީނޯ އޭނާގެ ކޯޗިން ކެރިޔަރު ފެށީ 2009 ވަނަ އަހަރު އެސްޕަނިއޯލް އިންނެވެ. އެ ކްލަބްގެ އިތުރުން އޭނާ ވަނީ ސައުތްހެމްޕްޓަން އަށް ވެސް ކޯޗުކަން ކޮށްދީފައެވެ.

ޓޮޓެންހަމްގެ ކޯޗުކަމާ ޕޮޗެޓީނޯ ހަވާލުވީ 2014 ވަނަ އަހަރެވެ. އޭނާގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން މިހާތަނަށް ޓޮޓެންހަމް ކުޅުނު 234 މެޗުގެ ތެރެއިން 130 މެޗުން މޮޅުވެފައިވާއިރު، 52 މެޗުން ވަނީ ބަލިވެފައެވެ. ބާކީ 52 މެޗު ނިމުނީ އެއްވަރު ވެގެންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް