25 މާރޗް 2019 | ހޯމަ | 14 ފަސްބަދުރުވަ
18 ރަޖަބު 1440
ފަތިސް 04:56
އިރުއަރާ 06:07
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:18
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:29

މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑު

ލުކާކޫގެ ބަދަލުގައި ރަޝްފޯޑްގެ ފުރަތަމަ 11 ގައި ހިމަނަން ޖެހޭ: ފާޑިނެންޑް

  • މޮރީނިއޯގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ރަޝްފޯޑް އަށް ކުޅެން ގިނަ ވަގުތު ލިބޭ
  • ރަޝްފޯޑް އަކީ ވަރަށް ހުނަރުވެރި ކުޅުންތެރިޔެއް
ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 4 ނޮވެންބަރު 2018 | އާދީއްތަ 18:12 | |

މަގުބޫލް

  1. ފޭރުުމުގެ 2 މައްސަލައެއްގައި 8 މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  2. ނަފްސާނީ ބަލިތަކަށް ޚާއްސަ ޑިޕާރޓްމަންޓެއް އައިޖީޢެމްއެޗުގައި މާދަމާ ހުޅުވަނީ
  3. އެފްއޭއެމް އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސް: ވިކްޓްރީގެ ވަރުގަދަ ހުށަހެޅުންތަކެއް
  4. ހީނާ ޚާން އަދިވެސް ކަސޯޓީ ޒިންދަގީކީ 2 އިން ފެނިދާނެތަ؟
  5. ފެންކުންފުނިން ސަރުކާރަށް 400 މިލިއަން ރުފިޔާ ދަރާފައި!
  6. މިލިއަނަރުން މަޖިލީހަށް އައްޔަންކޮށްފިނަމަ މިނިމަމްވޭޖް ކަނޑައެޅިގެން ނުދާނެ: ނަޝީދު
  7. ފެން ކުންފުނީގެ އެންމެ ދުވަސްވީ ދިވެހި މުއައްޒަފު ނިޔާވެއްޖެ
  8. ރިންގް ރޯޑްގައި ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި


ރޮމެލޫ ލުކާކޫ (ކ) އަދި މާކަސް ރަޝްފޯޑް (ވ) -- ޓްވިޓަރ

މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ ފުރަތަމަ 11 ގައި ބެލްޖިއަމްގެ ފޯވާޑް ރޮމެލޫ ލުކާކޫގެ ބަދަލުގައި އިންގްލޭންޑްގެ މާކަސް ރަޝްފޯޑް ހިމަނަން ޖެހޭ ކަމަށް އެޓީމަށް ކުރިން ކުޅުނު ރިއޯ ފާޑިނެންޑް ބުނެފިއެވެ.

ބީޓީ ސްޕޯޓްސް އަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ފާޑިނެންޑް ބުނީ ރަޝްފޯޑް އަކީ ވަރަށް ހުނަރުވެރި ކުޅުންތެރިޔެއް ކަމަށާއި، މޮރީނިއޯގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ރަޝްފޯޑް އަށް ކުޅެން ގިނަ ވަގުތު ލިބޭ ކަމަށެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ފާޑިނެންޑް ބުނީ ރަޝްފޯޑްގެ މިހާރުގެ އުމުރަކީ ފުރަތަމަ 11 ގައި ހިމެނިގެން ކުޅެން ފުރުސަތު ނުލިބޭނަމަ މާޔޫސްވާ އުމުރެއް ކަމަށާއި، ރަޝްފޯޑްގެ ހުނަރު ދަނޑުމަތިން ފެންނަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ސީޒަނުގައި ސީނިއާ ކެރިޔަރު ފެށި އުމުރުން 21 އަހަރުގެ ރަޝްފޯޑް ވަނީ ޔުނައިޓެޑަށް ކުޅުނު 134 މެޗުގައި 34 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ.

މި ސީޒަނުގައި ރަޝްފޯޑް ވަނީ ޔުނައިޓެޑަށް މިހާތަނަށް 11 މެޗު ކުޅެ ދެ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 8 މެޗަކީ އޭނާ ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ކުޅުނު މެޗުތަކެވެ.

ޗެލްސީ އާއި އެވަޓަން އަށް ވެސް ކުޅެފައިވާ އުމުރުން 25 އަހަރުގެ ލުކާކޫ ޔުނައިޓެޑަށް ބަދަލުވީ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ސީޒަނުގައެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ވަނީ މިހާތަނަށް އެޓީމަށް ކުޅުނު 65 މެޗުގައި 31 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

މި ސީޒަނުގައި ލުކާކޫ ޔުނައިޓެޑަށް ކުޅުނު 14 މެޗުގައި ހަތަރު ލަނޑު ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރެއިން 10 މެޗަކީ ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އޭނާ ކުޅުނު މެޗުތަކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް