25 މާރޗް 2019 | ހޯމަ | 14 ފަސްބަދުރުވަ
18 ރަޖަބު 1440
އިޝާ 19:29
މަޣްރިބް 18:18
އަސްރު 15:18
މެންދުރު 12:16
އިރުއަރާ 06:07
ފަތިސް 04:56

ރާއްޖެ - މެލޭޝިޔާ

ފަރިތަކުރަން ވަގުތު ލިބުނު ނަމަ މެލޭޝިއާ ބަލިކުރެވުނީސް: ގައުމީ ކޯޗު

  • ފަރިތަކުރަން ލިބުނު ވަގުތު ކުޑަ
  • ފުރަތަމަ ހާފް ކުޅުނީ ވަރުގަދަކޮށް ނޫން
ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 4 ނޮވެންބަރު 2018 | އާދީއްތަ 11:06 | |

މަގުބޫލް

  1. ފޭރުުމުގެ 2 މައްސަލައެއްގައި 8 މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  2. ނަފްސާނީ ބަލިތަކަށް ޚާއްސަ ޑިޕާރޓްމަންޓެއް އައިޖީޢެމްއެޗުގައި މާދަމާ ހުޅުވަނީ
  3. އެފްއޭއެމް އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސް: ވިކްޓްރީގެ ވަރުގަދަ ހުށަހެޅުންތަކެއް
  4. ހީނާ ޚާން އަދިވެސް ކަސޯޓީ ޒިންދަގީކީ 2 އިން ފެނިދާނެތަ؟
  5. ފެންކުންފުނިން ސަރުކާރަށް 400 މިލިއަން ރުފިޔާ ދަރާފައި!
  6. މިލިއަނަރުން މަޖިލީހަށް އައްޔަންކޮށްފިނަމަ މިނިމަމްވޭޖް ކަނޑައެޅިގެން ނުދާނެ: ނަޝީދު
  7. ފެން ކުންފުނީގެ އެންމެ ދުވަސްވީ ދިވެހި މުއައްޒަފު ނިޔާވެއްޖެ
  8. ރިންގް ރޯޑްގައި ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި


ގައުމީ ކޯޗު ޕީޓާ ސެގާޓް -- ފޭސްބުކް

ފަރިތަކުރަން ވަގުތު ލިބުނު ނަމަ މެލޭޝިއާ ބަލިކުރެވުނީސް ކަމަށް ގައުމީ ފިރިހެން ފުޓުބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗު ޕީޓާ ސެގާޓް ބުނެފިއެވެ.

މެލޭޝިއާ އަތުން 0-3 ގެ ނަތީޖާއިން ރާއްޖެ ބަލިވި މެޗަށްފަހު ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ސެގާޓް ބުނީ ފަރިތަކުރަން ލިބުނު ވަގުތު ވަރަށް ކުޑަ ކަމަށާއި، އިތުރަށް 40 މިނެޓުގެ އެއް ފަރިތަކުރުން ކުރިޔަށް ގެންދަން ފުރުސަތު ލިބުނު ނަމަ މެލޭޝިއާ ބަލިކުރެވުނީސް ކަމަށެވެ.

ސެގާޓް ބުނީ ބަހުގައި ފަރިތަކުރަން ދާއިރު ދާންވާ ތަން ނޭގިގެން ދުއްވި ކަމަށާއި، އެކަމުގެ ސަބަބުން ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ދިމާވި ކަންކަމާމެދު ޝަކުވާއެއް ނެތް ކަމަށެވެ. 

މީގެއިތުރުން ސެގާޓް ބުނީ މީގެ ހަ ހަފްތާ ކުރިން ރާއްޖެއާ ދެކޮޅަށް މެލޭޝިއާ ކުޅުނު ނަމަ ގިނަ އުނދަގޫތަކާ އެޓީމު ކުރިމަތިލާން ޖެހުނީސް ކަމަށާއި، ޓީމު އެއްކޮށް ފަރިތަނުކުރާތީ ވެސް ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު ކަމަށެވެ.

މެލޭޝިއާ މެޗަށް ރާއްޖެ ފުރީ ރާއްޖޭގައި އެއްވެސް ތަމްރީނެއް ފުރިހަމަ ނުކޮށެވެ. އަދި މެޗަށް ރާއްޖެ ނިކުތީ މެލޭޝިއާގައި އެންމެ ފަރިތަކުރުމެއް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށްފަހު އެވެ.

ސެގާޓް ބުނީ މެލޭޝިއާ އިން މުބާރާތަކަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނާތީ، އަނިޔާގެ މައްސަލައެއްވެސް ދިމާވެދާނެތީ ފުރަތަމަ ހާފްގައި ކުޅުނީ ވަރުގަދަކޮށް ނޫން ކަމަށެވެ.

މެޗުގައި ރާއްޖެއަށް ލަނޑު ޖެހުމަށް ގިނަ ފުރުސަތުތައް ލިބުނު ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް އެ ފުރުސަތުތަކުގެ ބޭނުން އެންމެ އެދެވޭ ގޮތެއްގައި ހިފިފައިނުވާ ކަމަށްވެސް ސެގާޓް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މެޗުން ރާއްޖެ ބަލިވި ނަމަވެސް ސެގާޓް ބުނީ ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނަށް މެޗުން ގިނަ ތަޖުރިބާތައް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށާއި، މެލޭޝިއާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު ސްޓޭޑިއަމްއަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގެ ތަނެއް ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް