15 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި | 02 ނޮރަ
07 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:50
އިޝާ 19:05

ރާއްޖެ - މެލޭޝިޔާ

ފަރިތަކުރަން ވަގުތު ލިބުނު ނަމަ މެލޭޝިއާ ބަލިކުރެވުނީސް: ގައުމީ ކޯޗު

  • ފަރިތަކުރަން ލިބުނު ވަގުތު ކުޑަ
  • ފުރަތަމަ ހާފް ކުޅުނީ ވަރުގަދަކޮށް ނޫން
ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 4 ނޮވެންބަރު 2018 | އާދީއްތަ 11:06 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފި
  2. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
  3. ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް ދައުލަތުން ދުވާލަކު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!
  4. ރައީސް ނަޝީދު އައިޑީކާޑް ހެއްދެވުމަށް އުކުޅަހު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި
  5. ނޮވެމްބަރު 19 ގައި ރައީސް ސޯލިހު އާއި ގާސިމްގެ ކުރިމަތިލުމެއް!
  6. ދަރިވަރުންނަށް ހިލޭ ނާސްތާ، ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައި ދިނުން ވެސް ހިލޭ!
  7. އާ ރައީސްގެ ގެކޮޅުގެ ހަރަދުން ހަ މިލިއަން ކުޑަ ކުރަން ބަޖެޓްކޮށްފި
  8. ސިޔާސީ މަގާމުތައް 690 އަށް، ރައީސް އޮފީހުގައި 260 ސިޔާސީ މަގާމު


ގައުމީ ކޯޗު ޕީޓާ ސެގާޓް -- ފޭސްބުކް

ފަރިތަކުރަން ވަގުތު ލިބުނު ނަމަ މެލޭޝިއާ ބަލިކުރެވުނީސް ކަމަށް ގައުމީ ފިރިހެން ފުޓުބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗު ޕީޓާ ސެގާޓް ބުނެފިއެވެ.

މެލޭޝިއާ އަތުން 0-3 ގެ ނަތީޖާއިން ރާއްޖެ ބަލިވި މެޗަށްފަހު ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ސެގާޓް ބުނީ ފަރިތަކުރަން ލިބުނު ވަގުތު ވަރަށް ކުޑަ ކަމަށާއި، އިތުރަށް 40 މިނެޓުގެ އެއް ފަރިތަކުރުން ކުރިޔަށް ގެންދަން ފުރުސަތު ލިބުނު ނަމަ މެލޭޝިއާ ބަލިކުރެވުނީސް ކަމަށެވެ.

ސެގާޓް ބުނީ ބަހުގައި ފަރިތަކުރަން ދާއިރު ދާންވާ ތަން ނޭގިގެން ދުއްވި ކަމަށާއި، އެކަމުގެ ސަބަބުން ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ދިމާވި ކަންކަމާމެދު ޝަކުވާއެއް ނެތް ކަމަށެވެ. 

މީގެއިތުރުން ސެގާޓް ބުނީ މީގެ ހަ ހަފްތާ ކުރިން ރާއްޖެއާ ދެކޮޅަށް މެލޭޝިއާ ކުޅުނު ނަމަ ގިނަ އުނދަގޫތަކާ އެޓީމު ކުރިމަތިލާން ޖެހުނީސް ކަމަށާއި، ޓީމު އެއްކޮށް ފަރިތަނުކުރާތީ ވެސް ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު ކަމަށެވެ.

މެލޭޝިއާ މެޗަށް ރާއްޖެ ފުރީ ރާއްޖޭގައި އެއްވެސް ތަމްރީނެއް ފުރިހަމަ ނުކޮށެވެ. އަދި މެޗަށް ރާއްޖެ ނިކުތީ މެލޭޝިއާގައި އެންމެ ފަރިތަކުރުމެއް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށްފަހު އެވެ.

ސެގާޓް ބުނީ މެލޭޝިއާ އިން މުބާރާތަކަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނާތީ، އަނިޔާގެ މައްސަލައެއްވެސް ދިމާވެދާނެތީ ފުރަތަމަ ހާފްގައި ކުޅުނީ ވަރުގަދަކޮށް ނޫން ކަމަށެވެ.

މެޗުގައި ރާއްޖެއަށް ލަނޑު ޖެހުމަށް ގިނަ ފުރުސަތުތައް ލިބުނު ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް އެ ފުރުސަތުތަކުގެ ބޭނުން އެންމެ އެދެވޭ ގޮތެއްގައި ހިފިފައިނުވާ ކަމަށްވެސް ސެގާޓް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މެޗުން ރާއްޖެ ބަލިވި ނަމަވެސް ސެގާޓް ބުނީ ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނަށް މެޗުން ގިނަ ތަޖުރިބާތައް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށާއި، މެލޭޝިއާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު ސްޓޭޑިއަމްއަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގެ ތަނެއް ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް