25 މާރޗް 2019 | ހޯމަ | 14 ފަސްބަދުރުވަ
18 ރަޖަބު 1440
އިޝާ 19:29
މަޣްރިބް 18:18
އަސްރު 15:18
މެންދުރު 12:16
އިރުއަރާ 06:07
ފަތިސް 04:56

މެލޭޝިއާ - ރާއްޖެ

މެލޭޝިއާ އަތުން ރާއްޖެ ބަލިވެއްޖެ

  • ރާއްޖޭގެ މައްޗަށް މެލޭޝިއާ ކުރިހޯދީ 0-3 ގެ ނަތީޖާއަކުން
ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 3 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޮނިހިރު 20:15 | |

މަގުބޫލް

  1. ފޭރުުމުގެ 2 މައްސަލައެއްގައި 8 މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  2. ނަފްސާނީ ބަލިތަކަށް ޚާއްސަ ޑިޕާރޓްމަންޓެއް އައިޖީޢެމްއެޗުގައި މާދަމާ ހުޅުވަނީ
  3. އެފްއޭއެމް އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސް: ވިކްޓްރީގެ ވަރުގަދަ ހުށަހެޅުންތަކެއް
  4. ހީނާ ޚާން އަދިވެސް ކަސޯޓީ ޒިންދަގީކީ 2 އިން ފެނިދާނެތަ؟
  5. ފެންކުންފުނިން ސަރުކާރަށް 400 މިލިއަން ރުފިޔާ ދަރާފައި!
  6. މިލިއަނަރުން މަޖިލީހަށް އައްޔަންކޮށްފިނަމަ މިނިމަމްވޭޖް ކަނޑައެޅިގެން ނުދާނެ: ނަޝީދު
  7. ފެން ކުންފުނީގެ އެންމެ ދުވަސްވީ ދިވެހި މުއައްޒަފު ނިޔާވެއްޖެ
  8. ރިންގް ރޯޑްގައި ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި


މެލޭޝިއާ އަދި ރާއްޖެ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން -- ޓްވިޓަރ

ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ މެޗެއްގައި މެލޭޝިއާ އަތުން ރާއްޖެ ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުޅުނު މެޗުން މެލޭޝިއާ އަތުން ރާއްޖެ ބަލިވީ 0-3 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މެލޭޝިއާގައި ކުޅުނު މި މެޗު ފެށިގެން ބޯޅަ ކޮންޓްރޯލްކޮށް ރަނގަޅަށް ކުޅެމުން ދިޔައީ އެޓީމުންނެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖޭގެ ހާފަށް ބާރު ބޮޑުކޮށް އެޓީމުން ވަނީ ހަމަލާތަކެއް އުފައްދާފައެވެ.

މެލޭޝިއާ އިން މެޗުގެ ލީޑު ނެގީ 16 ވަނަ މިނެޓުގައި ކެޕްޓަން ޒަކުއަން އަދާ ރައްޒާގް ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑުންނެވެ. މި ލަނޑަށްފަހުވެސް މެލޭޝިއާގެ ފަރާތުން ގިނަ އެޓޭކްތަކެއް ފެނިގެންދިޔައެވެ.

ފުރަތަމަ ހާފްގައި ރާއްޖެއަށް ވަނީ ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކުރުމަށް ވެސް ފުރުސަތުތަކެއް ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ލިބުނު ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ރާއްޖެއަށް އެންމެ އެދެވޭ ގޮތެއްގައި ބޭނުން ނުކުރެވެއެވެ.

ފުރަތަމަ ހާފް ނިމުނީ 0-1 ގެ ނަތީޖާއިން ރާއްޖޭގެ މައްޗަށް މެލޭޝިއާ ކުރީގައި އޮވެގެންނެވެ.

ދެވަނަ ހާފް ފެށިގެން ވެސް މެލޭޝިއާގެ ފަރާތުން ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ފެނިގެން ގޮސްފައިވާއިރު، ރަނގަޅު ހަމަލާތަކެއް އެޓީމުން ވަނީ އުފައްދާފައެވެ.

މެލޭޝިއާ އިން ލީޑު ފުޅާކުރީ 81 ވަނަ މިނެޓުގައެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ މުހައްމަދު ސަފާވީއެވެ.

ފަހު 10 މިނެޓު ތެރޭގައި ރާއްޖެއިން ގިނަ ބަދަލުތަކެއް ކުރިއެވެ. އެގޮތުން ރިޒުވާން އަހުމަދު އާއި އަސަދުﷲ އަބްދުﷲ އާއި އަހުމަދު ނާއިމް އާއި އަބްދުﷲ ޔާމީން އަދި ކީޕަރު ތޮލާލު ކުޅެން އެރުވިއެވެ.

މެލޭޝިއާގެ ތިންވަނަ ލަނޑު އިތުރު ވަގުތުގައި ކާމިޔާބުކުރީ މޮހަމަދޫ ސުމެރާއެވެ. އޭނާ ވަނީ މެޗުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކާ ލަނޑުތައް ޖެހުމަށްވެސް އެހީތެރިވެދީފަ އެވެ.

މިއީ ސާފް ސުޒުކީ ކަޕް އުފުލާލުމަށްފަހު ރާއްޖެއިން ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗެވެ. ރޭންކިން އަށް ބަލާއިރު، ރާއްޖެ އޮތީ ދުނިޔޭގެ 151 ވަނައިގައެވެ. މެލޭޝިއާ އޮތީ ދުނިޔޭގެ 169 ވަނައިގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް