15 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި | 02 ނޮރަ
07 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:50
އިޝާ 19:05

މެލޭޝިއާ - ރާއްޖެ

މެލޭޝިއާ އަތުން ރާއްޖެ ބަލިވެއްޖެ

  • ރާއްޖޭގެ މައްޗަށް މެލޭޝިއާ ކުރިހޯދީ 0-3 ގެ ނަތީޖާއަކުން
ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 3 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޮނިހިރު 20:15 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފި
  2. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
  3. ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް ދައުލަތުން ދުވާލަކު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!
  4. ރައީސް ނަޝީދު އައިޑީކާޑް ހެއްދެވުމަށް އުކުޅަހު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި
  5. ނޮވެމްބަރު 19 ގައި ރައީސް ސޯލިހު އާއި ގާސިމްގެ ކުރިމަތިލުމެއް!
  6. ދަރިވަރުންނަށް ހިލޭ ނާސްތާ، ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައި ދިނުން ވެސް ހިލޭ!
  7. އާ ރައީސްގެ ގެކޮޅުގެ ހަރަދުން ހަ މިލިއަން ކުޑަ ކުރަން ބަޖެޓްކޮށްފި
  8. ސިޔާސީ މަގާމުތައް 690 އަށް، ރައީސް އޮފީހުގައި 260 ސިޔާސީ މަގާމު


މެލޭޝިއާ އަދި ރާއްޖެ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން -- ޓްވިޓަރ

ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ މެޗެއްގައި މެލޭޝިއާ އަތުން ރާއްޖެ ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުޅުނު މެޗުން މެލޭޝިއާ އަތުން ރާއްޖެ ބަލިވީ 0-3 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މެލޭޝިއާގައި ކުޅުނު މި މެޗު ފެށިގެން ބޯޅަ ކޮންޓްރޯލްކޮށް ރަނގަޅަށް ކުޅެމުން ދިޔައީ އެޓީމުންނެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖޭގެ ހާފަށް ބާރު ބޮޑުކޮށް އެޓީމުން ވަނީ ހަމަލާތަކެއް އުފައްދާފައެވެ.

މެލޭޝިއާ އިން މެޗުގެ ލީޑު ނެގީ 16 ވަނަ މިނެޓުގައި ކެޕްޓަން ޒަކުއަން އަދާ ރައްޒާގް ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑުންނެވެ. މި ލަނޑަށްފަހުވެސް މެލޭޝިއާގެ ފަރާތުން ގިނަ އެޓޭކްތަކެއް ފެނިގެންދިޔައެވެ.

ފުރަތަމަ ހާފްގައި ރާއްޖެއަށް ވަނީ ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކުރުމަށް ވެސް ފުރުސަތުތަކެއް ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ލިބުނު ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ރާއްޖެއަށް އެންމެ އެދެވޭ ގޮތެއްގައި ބޭނުން ނުކުރެވެއެވެ.

ފުރަތަމަ ހާފް ނިމުނީ 0-1 ގެ ނަތީޖާއިން ރާއްޖޭގެ މައްޗަށް މެލޭޝިއާ ކުރީގައި އޮވެގެންނެވެ.

ދެވަނަ ހާފް ފެށިގެން ވެސް މެލޭޝިއާގެ ފަރާތުން ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ފެނިގެން ގޮސްފައިވާއިރު، ރަނގަޅު ހަމަލާތަކެއް އެޓީމުން ވަނީ އުފައްދާފައެވެ.

މެލޭޝިއާ އިން ލީޑު ފުޅާކުރީ 81 ވަނަ މިނެޓުގައެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ މުހައްމަދު ސަފާވީއެވެ.

ފަހު 10 މިނެޓު ތެރޭގައި ރާއްޖެއިން ގިނަ ބަދަލުތަކެއް ކުރިއެވެ. އެގޮތުން ރިޒުވާން އަހުމަދު އާއި އަސަދުﷲ އަބްދުﷲ އާއި އަހުމަދު ނާއިމް އާއި އަބްދުﷲ ޔާމީން އަދި ކީޕަރު ތޮލާލު ކުޅެން އެރުވިއެވެ.

މެލޭޝިއާގެ ތިންވަނަ ލަނޑު އިތުރު ވަގުތުގައި ކާމިޔާބުކުރީ މޮހަމަދޫ ސުމެރާއެވެ. އޭނާ ވަނީ މެޗުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކާ ލަނޑުތައް ޖެހުމަށްވެސް އެހީތެރިވެދީފަ އެވެ.

މިއީ ސާފް ސުޒުކީ ކަޕް އުފުލާލުމަށްފަހު ރާއްޖެއިން ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗެވެ. ރޭންކިން އަށް ބަލާއިރު، ރާއްޖެ އޮތީ ދުނިޔޭގެ 151 ވަނައިގައެވެ. މެލޭޝިއާ އޮތީ ދުނިޔޭގެ 169 ވަނައިގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް