24 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 11 ހިޔަވިހާ
19 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

ނިއު ކެލިޑޯނިއާ

ފްރާންސްގެ އަތްދަށުން މިނިވަންވުމަށް ނިއު ކެލިޑޯނިއާ އިން ވޯޓް ނަގަނީ

  • ނިއު ކެލިޑޯނިއާ ފްރާންސްގެ އަތްދަށަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ 1853ގައި
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 2 ނޮވެންބަރު 2018 | ހުކުރު 10:01 | |

މަގުބޫލް

  1. ވަގު ހިފަން ދަންތުރަޖެހުން: ބޮޑު ކުށެއް!
  2. ފިނިހަކަ ހޮވުމުގެ މުބާރަތުގައި ވާދޫއިން ބައިލައްކަ ފިނިހަކަ ހޮވައިފި
  3. މާމެންދޫއަށް ދަތުރުކުރި ޑިންގީއެއް ބަންޑުން ޖަހާލައި އަންހެން ކުއްޖެއް ގެއްލިއްޖެ
  4. ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ކ.ހުރާ ކައުންސިލް ވަރެއް ނެތް
  5. ކޯޓު އަމުރު އެހެން އޮއްވާ ފުލުހުނަށް ރައީސް ޔާމިން ދޫކޮށެއް ނުލެވޭނެ: އަބްދުއްރަހީމް
  6. ރައީސް ސޯލިހު ޖެޓްސްކީގައި ދެ އަތޮޅެއް ހުރަސް ކުރައްވަނީ
  7. ވިހަ ބަނގުރަލެއް ބޮއެގެން އައްސާމުގައި 50އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެއްޖެ
  8. އޮމަދޫ މީހުން ތިބީ އާ ސަރުކާރުން ބަނދަރު ހަދާނެ ކަމުގެ އުންމީދުގައި


1987 ގައި ވެސް ނިއު ކެލިޑޯނިއާގެ މިނިވަންކަމާ މެދު ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓެއް ނަގާފައިވޭ -- އާކައިވް

ފްރާންސްގެ އަތްދަށުން މިނިވަންވެ ފުރިހަމަ މިނިވަން ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި އޮތުމާ މެދު ރައްޔިތުންގެ ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓެއް އާދީއްތަ ދުވަހު ވޯޓް ނެގުމަށް ޕެސިފިކްގެ ގައުމެއް ކަމަށްވާ ނިއު ކެލިޑޯނިއާ އިން ނިންމައިފިއެވެ.

އޮސްޓްރޭލިއާ އިން ފުރައިގެން ތިންގަޑިއިރުގެ ފްލައިޓެއްގައި ދެވޭ ނިއު ކެލިޑޯނިއާގައި އެ ގައުމުގެ އަސްލު ވަޒަންވެރިން ކަމަށްވާ ކެނަކް ދަރިކޮޅުގެ މީހުން 1980 ގައި މިނިވަން ކަމަށް ވުރެ ބޮޑަށް ތާއީދުކުރީ ފްރާންސްގެ އަޅުވެތިކަމުގައި އޮތުމަށެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހު ނަގާ ވޯޓްގައި 174،000 މީހުންނަށް ވޯޓްލުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވެއެވެ. ނިއު ކެލިޑޯނިއާގެ މިނިވަންކަމަށް ފެނޭތޯ ބެލުމަށް ވޯޓް ނެގޭ މިއީ ދެވަަނަ ފަހަރެވެ.

އެންމެ ފުރަތަމަ ވޯޓް 1987ގައި ނަގާފައިވާއިރު ކަނަކް ދަރިކޮޅުވަނީ އެ ވޯޓް ބޮއިކޮޓްކޮށްފައެވެ. އޭގެ ނަތީޖާއަކަށް ވެގެން ދިޔައީ 98 އިންސައްތައަށް ވުރެ ބޮޑު އަޣުލަބިއްޔަތަކުން އެ ގައުމު ފްރާންސްގެ ދަށުގައި އޮތުމަށް ތާއީދު ލިބިގެންދިއުމެވެ.

ނިއު ކެލިޑޯނިއާގެ 279،000 މިހުންގެ އާބާދީގެ ތެރެއިން 27 އިންސައްތައަކީ ޔޫރަޕް ދަރިކޮޅުގެ މީހުން ކަމަށްވާއިރު ގިނައީ ފްރާންސް ދަރިކޮޅުގެ މީހުންނެވެ. އާބާދީގެ 39 އިންސައްތައަކީ އެގައުމުގެ އަސްލު ވަޒަންވެރިން ކަމަށްވާއިރު ބާކީ ތިބި ފަރާތްތަކަކީ ޕްސިފިކްގެ ގައުމުތަކާއި އޭޝިއާ އިން ހިޖުރަކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ނިއުކެލިޑޯނިއާ ފްރާންސްގެ އަތްދަށަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ 1853ގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް