11 ޑިސެންބަރު 2018 | އަންގާރަ | 02 މުލަ
04 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:23
މަޣްރިބް 17:58
އިޝާ 19:15

ރައީސް ނަޝީދު މާލެ ވަޑައިގަތުން

ލައިލާގެ ފަށުފުލަށް ނަޝީދުގެ ތަފާތު އިހުސާސްތަކެއް!

  • ނަޝީދު ވަނީ އަނބިކަނބަލުންގެ ފަށުފުލުގެ ފޮޓޯއެއް ބަންޖަކާ އެކު ޓްވީޓް ކުރައްވާފައި
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 1 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި 13:37 | |

މަގުބޫލް

  1. ދަރުމަވަންްތަ ހޮސްޕިޓަލް: ސިއްސައިގެން ދާވަރުގެ ކޮރަޕްޝަން!
  2. މަޖިލީހުގެ ތިން މެމްބަރުން ފިޔާވާ ހުރިހާ މެމްބަރުން ފައިސާގައި ހިފި: ނާނީ
  3. އިމިގްރޭޝަނަށް އެފްއޭ ފަޔާޒް؟
  4. ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާގައި ޑޮލަރު ނުހުންނާނެ: ގަވަނަރ
  5. ގާސިމް، މަސީހު ހިންގެވި މަގަށް، އެކަމަކު ސަރުކާރަށް ވަރިހަމަ!؟
  6. މިސްކިތްތަކުގައި ޤުރުއާން ކިޔަވައިދޭން ފެށުމުގެ ވައުުދު މަހެއް ނުވަނީސް ފުއްދައިދީފި
  7. މާފަންނު ސަހަރާގައި ކޮނެފައި އޮތް ވަޅުގަނޑު ދައްކާލައިފި
  8. މިސްރުގެ އަހުރާމެއްގެ މަތީގައި ބަރަހަނާ ފޮޓޯނެގި ދެމަފިރިއެއްގެ މައްސަލަ ބަލަނީ


ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ އަނބިކަނބަލުން ލައިލާގެ ކަރުގައިވާ ފަށުގައި އަޅުވާފައިވާ ފަށުފޫ -- ޓްވިޓަރ

އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ހިމާޔަތުގައި ހުންނެވުމަށް ފަހު ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މާލެ ވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ލައިލާ އަލީ އަޅުއްވާފައިވާ ފަށުފުލުގެ ފޮޓޯއާއެކު މިނިވަންކަމުގެ "އިހުސާސްތައް" ބަންޑުން ކޮށްލައްވައިފިއެވެ.

ކޮލަމްބޯ އެއާޕޯޓްގައި ހުންނަވައި ލައިލާގެ ފަށުފުލުގައި ލައްވާފައިވާ ދޮންދޫނީގެ ފޮޓޯއެއް އެޓޭޗްކުރައްވައި ކުރައްވާފައިވާ ޓްވީޓްގައި ނަޝީދު ލިޔުއްވާފައި ވަނީ "ކަލޯ މަގެ ދޮން ދޫންޏާ މުޅިން ފިލީހޭ، ކަލޯ ކޮށީގައި އިނުމަށް ފޫހިވަނީހޭ، ކަލޯ ރުހޭހާ ގޮތަކަށް ހަދާމަދޭނަން، މިއަޑު އަހާ ދޮން ދޫންޏާ އަންނަން އުޅޭށޭ" އެވެ.

 

ރައީސް ނަޝީދު 2016 ވަނަ އަހަރު ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރާވަޑައިގަތުމުން ރައީސް ޔާމީންގެ ސަޕޯޓަރުން އޭރު ޓްވީޓްކުރި މި ބަނދި، މުޅިން ތަފާތު އިހްސާސްތަކެއްގެ ގެނުވާ ގޮތަށް ރައީސް ނަޝީދު ހިއްސާ މިކުރެއްވީ، ތިން އަހަރު ރާއްޖޭން ބޭރުގައި އުޅުއްވުމަށް ފަހު ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމުގެ ވަގުތުކޮޅެއް ކުރިންނެވެ. 

ކުރިން ގައިދީއެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނެވި ނަމަވެސް، އެމަނިކުފާނު ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން 13 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމް ތަންފީޒުކުރުން ފަސްކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަނީ އަމުރުކޮށްފަ އެވެ. 

ރައީސް ނަޝީދު މިނިވަންކުރުމަށް ވޭތުވެދިޔަ ތިން އަހަރު ލައިލާ ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެއްވެވި އެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް