11 ޑިސެންބަރު 2018 | އަންގާރަ | 02 މުލަ
04 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:23
މަޣްރިބް 17:58
އިޝާ 19:15

ޖަމާލް ޚަޝޯގީ

ޚަޝޯގީގެ މަރު: ސައުދީގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރގެ އިންސްޕެކްޝަން ނިންމެވުމަށްފަހު އެނބުރި ރިޔާދަށް

  • ސައުދީންވަނީ ޚަޝޯގީ މަރާލާފައިވާކަމަށް އެއްބަސްވެފައި
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 31 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ބުދަ 19:07 | |

މަގުބޫލް

  1. ދަރުމަވަންްތަ ހޮސްޕިޓަލް: ސިއްސައިގެން ދާވަރުގެ ކޮރަޕްޝަން!
  2. މަޖިލީހުގެ ތިން މެމްބަރުން ފިޔާވާ ހުރިހާ މެމްބަރުން ފައިސާގައި ހިފި: ނާނީ
  3. އިމިގްރޭޝަނަށް އެފްއޭ ފަޔާޒް؟
  4. ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާގައި ޑޮލަރު ނުހުންނާނެ: ގަވަނަރ
  5. ގާސިމް، މަސީހު ހިންގެވި މަގަށް، އެކަމަކު ސަރުކާރަށް ވަރިހަމަ!؟
  6. މިސްކިތްތަކުގައި ޤުރުއާން ކިޔަވައިދޭން ފެށުމުގެ ވައުުދު މަހެއް ނުވަނީސް ފުއްދައިދީފި
  7. މާފަންނު ސަހަރާގައި ކޮނެފައި އޮތް ވަޅުގަނޑު ދައްކާލައިފި
  8. މިސްރުގެ އަހުރާމެއްގެ މަތީގައި ބަރަހަނާ ފޮޓޯނެގި ދެމަފިރިއެއްގެ މައްސަލަ ބަލަނީ


ޚަޝޯގީ އެންމެފަހުން ދިރިހުއްޓައި ފެނިފައިވަނީ އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ ދެވަނަ ދުވަހު -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

ތުރުކީގެ އިސްތަންބޫލްގައި ހުންނަ ސައުދީ އަރަބިޔާގެ ކޮންސިއުލޭޓްގައި މަރާލާފައިވާ ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚަޝޯގީގެ މަރުގެ ތަހުގީގަށް ތުރުކީއަށް ވަޑައިގެންނެވި ސައުދީގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ އިންސްޕެކްޝަން ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު އެނބުރި ރިޔާދަށް ފުރާ ވަޑައިގެންފިއެވެ.

ސައުދު އަލް މޫޖީބް ތުރުކީއަށް ކުރެއްވި ތިންދުވަހުގެ ދަތުރުފުޅުގައި ކޮންސިއުލޭޓް ބެއްލެވުމަށްފަހު ތުރުކީގެ ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓަރ އަދި އިންޓެލިޖެންސް އޮފިޝަލުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ.

ސައުދީގެ ވަހާކަތައް އެކި ފަހަރު އެކި ގޮތަށް ބަދަލުކުރުމަށްފަހު ޚަޝޯގީ މަރާލާފައިވާކަމަށް އެއްބަސްވެފައިވާއިރު ތުރުކީން ކުރަމުންދާ ތަހުގީގަށް ހަގީގީ އެއްބާރުލުން ސައުދީން ދީފާނެކަމާމެދު ތުރުކީގެ އޮސް އޮފިޝަލަކު ވަނީ ސުވާލު އުފައްދާފައެވެ.

ނަން ހާމަ ނުކުރުމަށްއެދި ތުރުކީގެ އޮފިޝަލަކު އޭއެފްޕީގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ސައުދީން އެނގެން ބޭނުންވަނީ ވަރަށް އަސާސީ މައުލޫމާތެއްކަމަށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ސައުދީން އެއްބާރުލުން ދޭން ބޭނުންވާކަމުގެ އެއްވެސް ޝައުގުވެރިކަމެއް ނުފެންނަކަމަށެވެ.

ޚަޝޯގީ ގެއްލިފައި ވަނީ އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހު ސައުދީގެ ކޮންސިއުލޭޓަށް ލިއުމެއް ބަލާ ދިއުމަށް ފަހުއެވެ. އޭގެ ފަހުން ކޮންސިއުލޭޓުން ނުކުމެފައި ނުވާއިރު އޭނާ މަރާލާފައިވާ ކަމަށް ތުރުކީގެ ތަހުގީގު ޓީމުން ތަކުރާރުކޮށް ބުނަމުން ދިއައިރު ސައުދީން ވަނީ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހާ ޖެެހެންދެން ވެސް އެ ތުހުމަތުތައް ދޮގުކޮށްފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: މިއުވާން މުހައްމަދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް