24 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 11 ހިޔަވިހާ
19 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

ޖަމާލް ޚަޝޯގީ

ޚަޝޯގީގެ މަރު: ސައުދީގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރގެ އިންސްޕެކްޝަން ނިންމެވުމަށްފަހު އެނބުރި ރިޔާދަށް

  • ސައުދީންވަނީ ޚަޝޯގީ މަރާލާފައިވާކަމަށް އެއްބަސްވެފައި
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 31 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ބުދަ 19:07 | |

މަގުބޫލް

  1. ވަގު ހިފަން ދަންތުރަޖެހުން: ބޮޑު ކުށެއް!
  2. ފިނިހަކަ ހޮވުމުގެ މުބާރަތުގައި ވާދޫއިން ބައިލައްކަ ފިނިހަކަ ހޮވައިފި
  3. މާމެންދޫއަށް ދަތުރުކުރި ޑިންގީއެއް ބަންޑުން ޖަހާލައި އަންހެން ކުއްޖެއް ގެއްލިއްޖެ
  4. ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ކ.ހުރާ ކައުންސިލް ވަރެއް ނެތް
  5. ކޯޓު އަމުރު އެހެން އޮއްވާ ފުލުހުނަށް ރައީސް ޔާމިން ދޫކޮށެއް ނުލެވޭނެ: އަބްދުއްރަހީމް
  6. ރައީސް ސޯލިހު ޖެޓްސްކީގައި ދެ އަތޮޅެއް ހުރަސް ކުރައްވަނީ
  7. ވިހަ ބަނގުރަލެއް ބޮއެގެން އައްސާމުގައި 50އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެއްޖެ
  8. އޮމަދޫ މީހުން ތިބީ އާ ސަރުކާރުން ބަނދަރު ހަދާނެ ކަމުގެ އުންމީދުގައި


ޚަޝޯގީ އެންމެފަހުން ދިރިހުއްޓައި ފެނިފައިވަނީ އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ ދެވަނަ ދުވަހު -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

ތުރުކީގެ އިސްތަންބޫލްގައި ހުންނަ ސައުދީ އަރަބިޔާގެ ކޮންސިއުލޭޓްގައި މަރާލާފައިވާ ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚަޝޯގީގެ މަރުގެ ތަހުގީގަށް ތުރުކީއަށް ވަޑައިގެންނެވި ސައުދީގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ އިންސްޕެކްޝަން ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު އެނބުރި ރިޔާދަށް ފުރާ ވަޑައިގެންފިއެވެ.

ސައުދު އަލް މޫޖީބް ތުރުކީއަށް ކުރެއްވި ތިންދުވަހުގެ ދަތުރުފުޅުގައި ކޮންސިއުލޭޓް ބެއްލެވުމަށްފަހު ތުރުކީގެ ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓަރ އަދި އިންޓެލިޖެންސް އޮފިޝަލުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ.

ސައުދީގެ ވަހާކަތައް އެކި ފަހަރު އެކި ގޮތަށް ބަދަލުކުރުމަށްފަހު ޚަޝޯގީ މަރާލާފައިވާކަމަށް އެއްބަސްވެފައިވާއިރު ތުރުކީން ކުރަމުންދާ ތަހުގީގަށް ހަގީގީ އެއްބާރުލުން ސައުދީން ދީފާނެކަމާމެދު ތުރުކީގެ އޮސް އޮފިޝަލަކު ވަނީ ސުވާލު އުފައްދާފައެވެ.

ނަން ހާމަ ނުކުރުމަށްއެދި ތުރުކީގެ އޮފިޝަލަކު އޭއެފްޕީގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ސައުދީން އެނގެން ބޭނުންވަނީ ވަރަށް އަސާސީ މައުލޫމާތެއްކަމަށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ސައުދީން އެއްބާރުލުން ދޭން ބޭނުންވާކަމުގެ އެއްވެސް ޝައުގުވެރިކަމެއް ނުފެންނަކަމަށެވެ.

ޚަޝޯގީ ގެއްލިފައި ވަނީ އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހު ސައުދީގެ ކޮންސިއުލޭޓަށް ލިއުމެއް ބަލާ ދިއުމަށް ފަހުއެވެ. އޭގެ ފަހުން ކޮންސިއުލޭޓުން ނުކުމެފައި ނުވާއިރު އޭނާ މަރާލާފައިވާ ކަމަށް ތުރުކީގެ ތަހުގީގު ޓީމުން ތަކުރާރުކޮށް ބުނަމުން ދިއައިރު ސައުދީން ވަނީ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހާ ޖެެހެންދެން ވެސް އެ ތުހުމަތުތައް ދޮގުކޮށްފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: މިއުވާން މުހައްމަދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް