24 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 11 ހިޔަވިހާ
19 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާން

'މަންޒޫރު އޭ ޚުދާ' ލަވައިގެ ޓީޒާ ދައްކާލައިފި

  • މި ފިލްމު ރިލީޒްކުރާނީ އަންނަ ނޮވެމްބަރު 8 ގައި
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 31 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ބުދަ 16:50 | |

މަގުބޫލް

  1. ވަގު ހިފަން ދަންތުރަޖެހުން: ބޮޑު ކުށެއް!
  2. ފިނިހަކަ ހޮވުމުގެ މުބާރަތުގައި ވާދޫއިން ބައިލައްކަ ފިނިހަކަ ހޮވައިފި
  3. މާމެންދޫއަށް ދަތުރުކުރި ޑިންގީއެއް ބަންޑުން ޖަހާލައި އަންހެން ކުއްޖެއް ގެއްލިއްޖެ
  4. ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ކ.ހުރާ ކައުންސިލް ވަރެއް ނެތް
  5. ކޯޓު އަމުރު އެހެން އޮއްވާ ފުލުހުނަށް ރައީސް ޔާމިން ދޫކޮށެއް ނުލެވޭނެ: އަބްދުއްރަހީމް
  6. ރައީސް ސޯލިހު ޖެޓްސްކީގައި ދެ އަތޮޅެއް ހުރަސް ކުރައްވަނީ
  7. ވިހަ ބަނގުރަލެއް ބޮއެގެން އައްސާމުގައި 50އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެއްޖެ
  8. އޮމަދޫ މީހުން ތިބީ އާ ސަރުކާރުން ބަނދަރު ހަދާނެ ކަމުގެ އުންމީދުގައި


ތަގްސް އޮގް ހިންދުސްތާން -- ގޫގުލް

ކެޓްރީނާ ކައިފްގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމު 'ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާން'ގެ 'މަންޒޫރު އޭ ޚުދާ' ލަވައިގެ ޓީޒާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

ޔަޝް ރާޖް ފިލްމުގެ އެންމެ ފަހުގެ އުފެއްދުން ކަމަށްވާ އެކްޝަން އެޑްވެންޗަރ ފިލްމު 'ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާން' ގެ ޓްރެއިލާއާއި ފިލްމުގެ ލަވަތައް މިހާރުވަނީ ރިލީޒް ކޮށްފައެވެ.

އެގޮތުން އެންމެ ފަހުން ރިލީޒް ކޮށްފައިވަނީ 'މަންޒޫރު އޭ ޚުދާ' ލައިވައިގެ ޓީޒާއެވެ. މިލަވައިގަ ފެނިގެންދާނީ އާމިރް ޚާންއާއި ކެޓްރީނާ ކެއިފް އަދި ފާތިމާ ސަނާ ޚާން އެވެ.

މި ޓީޒާ ރިލީޒްކުރުމާއި އެކު އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ތައުރީފް ކުރަމުން ދަނީ ކެޓްރީނާގެ ހެދުމަށާއި އޭނާގެ ޑާންސްއަށެވެ.

ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާން ރިލީޒް ކުރާނީ އައިމެކްސް ފޯމެޓްގައިކަން އައިމެކްސް އާއި އެފިލްމު އުފައްދާ ޔާޝް ރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) އިންވެސް ވަނީ ޔަގީން ކޮށްދީފައެވެ.

މި ފިލްމުގެ މަންޒަރުތައް ނަގާފައި ވަނީ މޯލްޓާ އާއި މުމްބާއީގައެވެ. ޔާޝް ރާޖް ފިލްމްސް އިން ޕްރޮޑިއުސްކުރާ މި ފިލްމުގައި އަމީތާބު ބައްޗަން ވެސް މުހިއްމު ރޯލެއް އަދާކުރާއިރު، މި ފިލްމުގެ ވާހަކަ ލިޔެ، ފިލްމު ޑައިރެކްޓްކުރަނީ ވިޖޭ ކްރިޝްނާ އަޗާރިޔާއެވެ.

ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާން ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުގައެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް