11 ޑިސެންބަރު 2018 | އަންގާރަ | 02 މުލަ
04 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:23
މަޣްރިބް 17:58
އިޝާ 19:15

ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާން

'މަންޒޫރު އޭ ޚުދާ' ލަވައިގެ ޓީޒާ ދައްކާލައިފި

  • މި ފިލްމު ރިލީޒްކުރާނީ އަންނަ ނޮވެމްބަރު 8 ގައި
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 31 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ބުދަ 16:50 | |

މަގުބޫލް

  1. ދަރުމަވަންްތަ ހޮސްޕިޓަލް: ސިއްސައިގެން ދާވަރުގެ ކޮރަޕްޝަން!
  2. މަޖިލީހުގެ ތިން މެމްބަރުން ފިޔާވާ ހުރިހާ މެމްބަރުން ފައިސާގައި ހިފި: ނާނީ
  3. އިމިގްރޭޝަނަށް އެފްއޭ ފަޔާޒް؟
  4. ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާގައި ޑޮލަރު ނުހުންނާނެ: ގަވަނަރ
  5. ގާސިމް، މަސީހު ހިންގެވި މަގަށް، އެކަމަކު ސަރުކާރަށް ވަރިހަމަ!؟
  6. މިސްކިތްތަކުގައި ޤުރުއާން ކިޔަވައިދޭން ފެށުމުގެ ވައުުދު މަހެއް ނުވަނީސް ފުއްދައިދީފި
  7. މާފަންނު ސަހަރާގައި ކޮނެފައި އޮތް ވަޅުގަނޑު ދައްކާލައިފި
  8. މިސްރުގެ އަހުރާމެއްގެ މަތީގައި ބަރަހަނާ ފޮޓޯނެގި ދެމަފިރިއެއްގެ މައްސަލަ ބަލަނީ


ތަގްސް އޮގް ހިންދުސްތާން -- ގޫގުލް

ކެޓްރީނާ ކައިފްގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމު 'ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާން'ގެ 'މަންޒޫރު އޭ ޚުދާ' ލަވައިގެ ޓީޒާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

ޔަޝް ރާޖް ފިލްމުގެ އެންމެ ފަހުގެ އުފެއްދުން ކަމަށްވާ އެކްޝަން އެޑްވެންޗަރ ފިލްމު 'ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާން' ގެ ޓްރެއިލާއާއި ފިލްމުގެ ލަވަތައް މިހާރުވަނީ ރިލީޒް ކޮށްފައެވެ.

އެގޮތުން އެންމެ ފަހުން ރިލީޒް ކޮށްފައިވަނީ 'މަންޒޫރު އޭ ޚުދާ' ލައިވައިގެ ޓީޒާއެވެ. މިލަވައިގަ ފެނިގެންދާނީ އާމިރް ޚާންއާއި ކެޓްރީނާ ކެއިފް އަދި ފާތިމާ ސަނާ ޚާން އެވެ.

މި ޓީޒާ ރިލީޒްކުރުމާއި އެކު އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ތައުރީފް ކުރަމުން ދަނީ ކެޓްރީނާގެ ހެދުމަށާއި އޭނާގެ ޑާންސްއަށެވެ.

ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާން ރިލީޒް ކުރާނީ އައިމެކްސް ފޯމެޓްގައިކަން އައިމެކްސް އާއި އެފިލްމު އުފައްދާ ޔާޝް ރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) އިންވެސް ވަނީ ޔަގީން ކޮށްދީފައެވެ.

މި ފިލްމުގެ މަންޒަރުތައް ނަގާފައި ވަނީ މޯލްޓާ އާއި މުމްބާއީގައެވެ. ޔާޝް ރާޖް ފިލްމްސް އިން ޕްރޮޑިއުސްކުރާ މި ފިލްމުގައި އަމީތާބު ބައްޗަން ވެސް މުހިއްމު ރޯލެއް އަދާކުރާއިރު، މި ފިލްމުގެ ވާހަކަ ލިޔެ، ފިލްމު ޑައިރެކްޓްކުރަނީ ވިޖޭ ކްރިޝްނާ އަޗާރިޔާއެވެ.

ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާން ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުގައެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް