24 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 11 ހިޔަވިހާ
19 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއާރޕޯޓް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއާރޕޯޓް އިސްތަންބޫލުގައި ހުޅުވައިފި

  • އަހަރެއްގެ މައްޗަށް 90 މިލިއަން ފަތުރުވެރިންނަށް ޙިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭ
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 31 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ބުދަ 15:36 | |

މަގުބޫލް

  1. ވަގު ހިފަން ދަންތުރަޖެހުން: ބޮޑު ކުށެއް!
  2. ފިނިހަކަ ހޮވުމުގެ މުބާރަތުގައި ވާދޫއިން ބައިލައްކަ ފިނިހަކަ ހޮވައިފި
  3. މާމެންދޫއަށް ދަތުރުކުރި ޑިންގީއެއް ބަންޑުން ޖަހާލައި އަންހެން ކުއްޖެއް ގެއްލިއްޖެ
  4. ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ކ.ހުރާ ކައުންސިލް ވަރެއް ނެތް
  5. ކޯޓު އަމުރު އެހެން އޮއްވާ ފުލުހުނަށް ރައީސް ޔާމިން ދޫކޮށެއް ނުލެވޭނެ: އަބްދުއްރަހީމް
  6. ރައީސް ސޯލިހު ޖެޓްސްކީގައި ދެ އަތޮޅެއް ހުރަސް ކުރައްވަނީ
  7. ވިހަ ބަނގުރަލެއް ބޮއެގެން އައްސާމުގައި 50އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެއްޖެ
  8. އޮމަދޫ މީހުން ތިބީ އާ ސަރުކާރުން ބަނދަރު ހަދާނެ ކަމުގެ އުންމީދުގައި


އިސްތަންބޫލު ގްރޭންޑް އެއަރޕޯޓް: ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއަރޕޯޓް -- ގޫގުލް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއަރޕޯޓް ތުރުކީގެ އިސްތަންބޫލުގައި ހުޅުވައިފިއެވެ.

ތުރުކީގެ 95 ވަނަ ޖުމްހޫރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އިސްތަންބޫލު ގްރޭންޑް އެއަރޕޯޓް ހުޅުވައިދެއްވީ ތުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބް އޮރޮދުގާންއެވެ.

އެއަރޕޯޓް ހުޅުވައިދެއްވުމަށް ފަހު އޮރުދުގާން ވިދާޅުވީ މިއީ ވަރަށް އަގުހުރި މަޝްރޫއުއެއް ކަމަށާއި މިކަމުގެ ސަބަބުން ތުރުކީގެ އިގްތިޞާދު ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރިއަރައިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

އަލަށް ހުޅުވި އެއަރޕޯޓާއި އެކު އަތަތާކް އެއަރޕޯޓު ޑިސެމްބަރ މަހު ބަންދުކުރުމަށް ފަހު އޭވިއޭޝަން އޮޕަރޭޝަންތައް އެއަރޕޯޓަށް ބަދަލުކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ތުރުކީގެ ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރ ޗަހިތް ތުރުހާން ވިދާޅުވީ ދުނިޔޭގެ ތިންބައި ކުޅަ އެއްބައި މީހުން އަލަށް ހުޅުވި އެއަރޕޯޓުގެ ޙިދުމަތް ހޯދާނެ ކަމަށެވެ.  

ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން އެއްފަހަރާ ފަސް ފްލައިޓަށް ޓޭކް އޮފް، އަދި އެއް ފަހަރާ ފަސް ފްލައިޓް ލޭންޑިން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެއެވެ. އަދި މިފިޔަވަހީގައި އަހަރެއްގެ މައްޗަށް 90 މިލިއަން ފަތުރުވެރިންނަށް ޙިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭއިރު، އެއަރޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ނިމުމުން ހަ ރަންވޭ ބޭނުންކޮށްގެން އަހަރެއްގެ މައްޗަށް 200 މިލިއަން ފަސިޖަރުންނަށް ޙިދުމަތް ދެވޭނެއެވެ.

މި އެއަރޕޯޓަކީ އޭޝިޔާގެ ގައުމުތަކުންނާއި ޔޫރަޕުގެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ޙިދުމަތް ހޯދާނެ ތަނަކަށް ވެގެންދާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް