24 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 11 ހިޔަވިހާ
19 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

ބޮލީވުޑް

'ބާޒާރު' އަށް ލިބެމުންދާ ތަރުހީބުން ސައިފް ހުރީ ހިތްހަމަޖެހިފައި

  • ފިލްމަށް ޖުމްލަ މިހާތަނަށް ވަނީ ބޮކްސް އޮފީހުގައި 13.63 ކްރޯޑް ރުޕީސް ލިބިފައި
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 31 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ބުދަ 08:54 | |

މަގުބޫލް

  1. ވަގު ހިފަން ދަންތުރަޖެހުން: ބޮޑު ކުށެއް!
  2. ފިނިހަކަ ހޮވުމުގެ މުބާރަތުގައި ވާދޫއިން ބައިލައްކަ ފިނިހަކަ ހޮވައިފި
  3. މާމެންދޫއަށް ދަތުރުކުރި ޑިންގީއެއް ބަންޑުން ޖަހާލައި އަންހެން ކުއްޖެއް ގެއްލިއްޖެ
  4. ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ކ.ހުރާ ކައުންސިލް ވަރެއް ނެތް
  5. ކޯޓު އަމުރު އެހެން އޮއްވާ ފުލުހުނަށް ރައީސް ޔާމިން ދޫކޮށެއް ނުލެވޭނެ: އަބްދުއްރަހީމް
  6. ރައީސް ސޯލިހު ޖެޓްސްކީގައި ދެ އަތޮޅެއް ހުރަސް ކުރައްވަނީ
  7. ވިހަ ބަނގުރަލެއް ބޮއެގެން އައްސާމުގައި 50އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެއްޖެ
  8. އޮމަދޫ މީހުން ތިބީ އާ ސަރުކާރުން ބަނދަރު ހަދާނެ ކަމުގެ އުންމީދުގައި


ސައިފް އަލީ ޚާން -- ގޫގުލް

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒް ކުރި ސައިފް އަލީ ޚާންގެ ފިލްމް "ބާޒާރު" ކުޅުމަކީ ބޮޑު ރިސްކެއް ކަމަށާއި އަދި އެ ފިލްމަށް ލިބެމުންދާ ކާމިޔާބީއާ ދޭތެރޭ ވަރަށް އުފާވާކަމަށް އޭނާ ބުނެފިއެވެ.

ޓްރޭޑް އެނަލިސްޓް ތަރަން އާދާޝް ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓްގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން ފިލްމް ރިލީޒް ކުރި ހުކުރު ދުވަހު މި ފިލްމަށް ބޮކްސް އޮފީހުގައި 3.07 ކްރޯޑް ރުޕީސް ލިބިފައި ވެއެވެ. ހޮނިހިރު ދުވަހު 4.10 ކްރޯޑް ރުޕީސް ލިބިފައިވާ އިރު އާދިއްތަ ދުވަހު މި ފިލްމަށް ލިބިފައި ވަނީ  4.76 ކްރޯޑް ރުޕީސްއެވެ. އަދި ހޯމަ ދުވަހު މި ފިލްމަށް ވަނީ 1.70 ކްރޯޑް ރުޕީސް ލިބިފައެވެ. މި ފިލްމަށް ޖުމްލަ މިހާތަނަށް ވަނީ ބޮކްސް އޮފީހުގައި 13.63 ކްރޯޑް އިންޑިއަން ރުޕީސް ލިބިފައެވެ.

ގައުރަވް ކޭ. ޗައުލާ ޑައިރެކްޓްކޮށް ނިކިލް އަދްވާނީ އާއި އަޖޭ ކަޕޫރު ޕްރޮޑިއުސްކޮށްފައިވާ މި ފިލްމަކީ މާލީ މައްސަލަތަކެއްގެ މައްޗަށް ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ކްރައިމް ތްރީލާއެކެވެ.

ސައިފް އާއި ރާދިކާ އަޕްޓޭގެ އިތުރުން މި ފިލްމުގައި ދެން ފެނިގެންދާނީ ރޯހަން މެހެރާ އާއި ޗިތްރަންގަޑާ ސިންގްއެވެ. އަދި މި ފިލްމަކީ މި ދެ ތަރިންގެ ފުރަތަމަ ފިލްމެވެ.

ފަހަކަށް އައިސް އުމުރުން 48 އަހަރުގެ ސައިފް ކުޅެފައިވާ ފިލްމްތައް ވަނީ ފްލޮޕް ވެފައެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ ކުޅެފައިވާ ނެޓް ޕްލިކްސް އިން ދެއްކި ސީރީޒް "ސެކްރެޑް ގޭމްސް" އަށް ވަނީ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިގެން ގޮސްފައެވެ. އޭގެ ދެވަނަ ސީޒަނެއްގެ މަސައްކަތް މިހާރު ފަށާފައިވާ ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން "ހަންޓާ" ކިޔާ ފިލްމެއްގައި ވެސް ސައިފް ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. ސައިފް އެންމެ ފަހުން ފެނިގެން ގޮސްފައި ވަނީ "ޝެފް" އިންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް