24 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 11 ހިޔަވިހާ
19 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

ލަންކާގެ ސިޔާސީ މަސްރަހު

ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ފެށޭނެ ގޮތް ހައްދަވައިދެއްވުމަށް ޖަޔަސޫރިއާ ގޮވާލައްވައިފި

  • މަޖިލީހުގެ 125 މެމްބަރު ޖަލްސާތައް ފައްޓަވައިދެއްވުން އެދި ވަނީ ދަންނަވާފައި
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 31 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ބުދަ 08:39 | |

މަގުބޫލް

  1. ވަގު ހިފަން ދަންތުރަޖެހުން: ބޮޑު ކުށެއް!
  2. ފިނިހަކަ ހޮވުމުގެ މުބާރަތުގައި ވާދޫއިން ބައިލައްކަ ފިނިހަކަ ހޮވައިފި
  3. މާމެންދޫއަށް ދަތުރުކުރި ޑިންގީއެއް ބަންޑުން ޖަހާލައި އަންހެން ކުއްޖެއް ގެއްލިއްޖެ
  4. ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ކ.ހުރާ ކައުންސިލް ވަރެއް ނެތް
  5. ކޯޓު އަމުރު އެހެން އޮއްވާ ފުލުހުނަށް ރައީސް ޔާމިން ދޫކޮށެއް ނުލެވޭނެ: އަބްދުއްރަހީމް
  6. ރައީސް ސޯލިހު ޖެޓްސްކީގައި ދެ އަތޮޅެއް ހުރަސް ކުރައްވަނީ
  7. ވިހަ ބަނގުރަލެއް ބޮއެގެން އައްސާމުގައި 50އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެއްޖެ
  8. އޮމަދޫ މީހުން ތިބީ އާ ސަރުކާރުން ބަނދަރު ހަދާނެ ކަމުގެ އުންމީދުގައި


ލަންކާގައި މުޒާހަރާކުރަނީ: ލަންކާގެ ސިޔާސީ މަސްރަހު ދަނީ ހަލަބޮލިވަމުން -- އޭޕީ

ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ވަގުތުން ފެށޭނެ ގޮތް ހައްދަވައި ދެއްވުމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަރޫ ޖަޔަސޫރިޔާ ރައީސް ސިރިސެނާއަށް ދަންނަވައިފިއެވެ.

ރައީސް ސިރިސެނާއަށް ޖަޔަސޫރިޔާ ފޮނުއްވި ސިޓީފުޅެއްގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގެ 125 މެމްބަރު ޖަލްސާތައް ފައްޓަވައިދެއްވުން އެދި އެމަނިކުފާނަށް ދަންނަވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ގައުމަށް ސިޔާސީ ގޮތުން ހަމަޖެހުން ގެނެވޭނެ ހަމައެކަނި ގޮތަކީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ފެށިގެން ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވަނީ ދަންނަވާފައެވެ.

މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަނަލް ޕާޓީ، އިލަންގައި ތަމިލް އަރަސޫ ކަޗީ، ޖަނަތަ ވިމުކްތީ ޕެރަމުނާ އަދި ސްރީލަންކާ މުސްލިމް ކޮންގްރެސް އިން ވަނީ ޖަލްސާތައް ފެށުމަށް ދަންނަވާފައެވެ.

"މަޖިލީހުގެ ރައީސްއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އެ ވާހަކަތައް އަޑުއެހުމަކީ އަޅުގަނޑުގެ ވާޖިބެއް އަދި ޒިންމާއެއް" ޖަޔަސޫރިޔާގެ ސިޓީގައި ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

ސިޔާސީ ހަމަނުޖެހުމުގެ ސަބަބުން ކުށެއް ނެތް ދެ މީހުން މަރުވެ އެތައް ސަރަހައްދެއްގައި އާއްމު ދިރިއުޅުމަށް ވަނީ އުނދަގޫވެފައި ކަމަށް ޖަޔަސޫރުޔާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ސްރީލަންކާގެ ސިޔާސީ މަސްރަހު ހޫނުވެގެންދިޔައީ މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ބޮޑުވަޒީރުކަމުގެ މަގާމުން ރަނިލް ވިކްރަމަ ސިންހަ ވަކިކޮށް ކޮރަޕްޝަނުގެ ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވޭ ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދަ ރާޖަ ޕަކްސަ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރެއްވުމާ އެކުއެވެ.

ބޮޑުވަޒީރުކަމުގެ ހުވައި ރާޖަޕަކްސަ ކުރެއްވީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ރަނިލް ވިދާޅުވެއެވެ. އަދި މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވެސް ވަނީ އަދިވެސް ބޮޑުވަޒީރަކީ ރަނިލް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް