24 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 11 ހިޔަވިހާ
19 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:38
މެންދުރު 12:23
އިރުއަރާ 06:17
ފަތިސް 05:05

ބްރެޑް ޕިޓް

ބްރެޑް ޕިޓް މީގެ ފަހުން މަޝްހޫރު މީހަކާ ޑޭޓް ނުކުރާނެ!

  • އެންޖެލީނާ ޖޯލީ އާއި ބްރެޑްގެ ކައިވެނި ރޫޅުނީ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު
ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 31 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ބުދަ 07:03 | |

މަގުބޫލް

  1. ވަގު ހިފަން ދަންތުރަޖެހުން: ބޮޑު ކުށެއް!
  2. ފިނިހަކަ ހޮވުމުގެ މުބާރަތުގައި ވާދޫއިން ބައިލައްކަ ފިނިހަކަ ހޮވައިފި
  3. މާމެންދޫއަށް ދަތުރުކުރި ޑިންގީއެއް ބަންޑުން ޖަހާލައި އަންހެން ކުއްޖެއް ގެއްލިއްޖެ
  4. ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ކ.ހުރާ ކައުންސިލް ވަރެއް ނެތް
  5. ކޯޓު އަމުރު އެހެން އޮއްވާ ފުލުހުނަށް ރައީސް ޔާމިން ދޫކޮށެއް ނުލެވޭނެ: އަބްދުއްރަހީމް
  6. ރައީސް ސޯލިހު ޖެޓްސްކީގައި ދެ އަތޮޅެއް ހުރަސް ކުރައްވަނީ
  7. ވިހަ ބަނގުރަލެއް ބޮއެގެން އައްސާމުގައި 50އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެއްޖެ
  8. އޮމަދޫ މީހުން ތިބީ އާ ސަރުކާރުން ބަނދަރު ހަދާނެ ކަމުގެ އުންމީދުގައި


ބްރެޑް ޕިޓް (ކ) އަދި އެންޖެލީނާ ޖޯލީ (ވ) -- ފޭސްބުކް

ހޮލީވުޑްގެ ތަރި ބްރެޑް ޕިޓް މީގެ ފަހުން މަޝްހޫރު މީހަކާ "ޑޭޓް" ނުކުރާނެ ކަމަށް އޭނާގެ ގާތް މީހަކު ބުނެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން ބްރެޑް ޕިޓްގެ ގާތް މީހާ ބުނީ ބްރެޑް ޕިޓް އާއި އެކްޓްރެސް އެންޖެލީނާ ޖޯލީ ވަރިވި ފަހުން އޭނާ މަޝްހޫރު މީހުންނާ "ޑޭޓް" ކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް ނުގެންގުޅޭ ކަމަށާއި، އޭނާ ގުޅުން ބޭއްވިޔަސް ބާއްވާނީ މަޝްހޫރު ނޫން މިހާކާ ކަމަށެވެ. 

ބައެއް ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން ފާއިތުވެދިޔަ މަސް ތަކުގައި ބްރެޑް ޕިޓް އަންނަނީ ބައެއް އަންހެނުންނާ އެކު ވަގުތު ހޭދަކުރަމުންނެވެ. 

ހޮލީވުޑްގެ އެންމެ މަޝްހޫރު ތަރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެންޖެލީނާ އާއި ޕިޓްގެ ކައިވެނި ރޫޅާލުމަށް ކޯޓަށް ވެއްދީ 2016 ވަނަ އަހަރު ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

އެ ދެ މީހުން ވަކިވާން ނިންމި އިރު، ހަ ކުދިން އެބަތިއްބެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އެޑަޕްޓްކޮށްފައިވާ ކުދިން ވެސް ހިމެނެއެވެ. ދެ މީހުން ވަކިވި ފަހުން ދަރިން ތިބެނީ އެންޖެލީނާގެ ކައިރީގައެވެ. އަދި ދަރިންނަށް ޒިޔާރަތްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ޕިޓަށް އޮވެއެވެ.

އެންޖެލީނާ އާއި ޕިޓް ކައިވެނި ކުރީ 2014 ގައެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ ދެ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ފަހުން ކައިވެނި ރޫޅާލަން ނިންމި ސީދާ ސަބަބެއް މިހާތަނަށް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. ބައެއް ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން ޕިޓްގެ ކައިރިން ވަރިވާން އެންޖެލީނާ ނިންމީ ބޭވަފާތެރިވުމާއި ދަރިއަކަށް އަނިޔާކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއްގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް