24 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 11 ހިޔަވިހާ
19 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

ދިވެހި ލަވަ

ލަވަފޮށީގެ އާޓިސްޓް ރޭންކިންގައި އަލީ ރަމީޒު ފަހަތަށް ޖައްސާލައި މާޓު އެއްވަނައަށް

  • ދުވާލަކު 300 އެއްހާ މީހުން މި އެޕްލިކޭޝަން އަލަށް ބޭނުންކުރަން ފަށާ
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 31 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ބުދަ 06:36 | |

މަގުބޫލް

  1. ވަގު ހިފަން ދަންތުރަޖެހުން: ބޮޑު ކުށެއް!
  2. ފިނިހަކަ ހޮވުމުގެ މުބާރަތުގައި ވާދޫއިން ބައިލައްކަ ފިނިހަކަ ހޮވައިފި
  3. މާމެންދޫއަށް ދަތުރުކުރި ޑިންގީއެއް ބަންޑުން ޖަހާލައި އަންހެން ކުއްޖެއް ގެއްލިއްޖެ
  4. ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ކ.ހުރާ ކައުންސިލް ވަރެއް ނެތް
  5. ކޯޓު އަމުރު އެހެން އޮއްވާ ފުލުހުނަށް ރައީސް ޔާމިން ދޫކޮށެއް ނުލެވޭނެ: އަބްދުއްރަހީމް
  6. ރައީސް ސޯލިހު ޖެޓްސްކީގައި ދެ އަތޮޅެއް ހުރަސް ކުރައްވަނީ
  7. ވިހަ ބަނގުރަލެއް ބޮއެގެން އައްސާމުގައި 50އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެއްޖެ
  8. އޮމަދޫ މީހުން ތިބީ އާ ސަރުކާރުން ބަނދަރު ހަދާނެ ކަމުގެ އުންމީދުގައި


މާރޯކާ އަލްބަމްގެ ޕޯސްޓަރެއް -- އާކައިވް

ރާއްޖޭގެ އެންމެ މަޤުބޫލު އޯޑިއޯ ސްޓްރީމިންގ ޕްލެޓްފޯމް، ލަވަފޮށީގެ އާޓިސްޓް ރޭންކިންގެ އެންމެ އުހުގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ރަސްކަން ކުރަމުންދިޔަ ކުރީގެ މަޝްޙޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަލީ ރަމީޒު ފަހަތަށް ޖައްސާލައި، ސިމްބޮލިކް ރިކޯޑްސްގެ އާޓިސްޓް މުޙައްމަދު މާހިދު (މާޓު) އެ ލިސްޓުގެ އެއްވަނައަށް އަރައިފިއެވެ.

މީގެ އެއް އަހަރާއި ދެ މަސް ކުރިން ލޯންޗްކުރި ލަވަފޮށި އެޕްލިކޭޝަން މިހާރު 60،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ބޭނުންކުރަމުންދާއިރު، ދުވާލަކު 300 އެއްހާ މީހުން މި އެޕްލިކޭޝަން އަލަށް ބޭނުންކުރަން ފަށާ ކަމަށް ލަވަފޮށި ޓީމުން ބުނެއެވެ.

ލަވަފޮށީގައި މާޓުއަށް މިވަރުގެ މަޤުބޫލުކަމެއް ލިބިގެން ގޮސްފައިވަނީ މި މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ރިލީޒްކުރި އޭނާގެ ސޯލޯ އަލްބަމް "މާރޯކާ"، ސެޕްޓެމްބަރ 19 ވަނަ ދުވަހު އެ އެޕްލިކޭޝަނުގައި ހިމެނުމުންނެވެ. ޖުމްލަ 12 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި "މާރޯކާ" ވަނީ ލަވަފޮށީގައި އެންމެ މަޤުބޫލު އަލްބަމްގެ މަޤާމު ވެސް ހޯދާފައެވެ.

ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށް ފަހު ލަވަފޮށީގެ އާޓިސްޓް ރޭންކިންގއަށް މި އައި ބަދަލާ ގުޅިގެން ލަވަފޮށީގެ މެނޭޖްމަންޓުން ބުނީ، ޒުވާން ދިވެހި އާޓިސްޓަކަށް މިހާ ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި މިހާބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިގެންދިއުމަކީ ވަރަށް އުފާކުރާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ސިމްބޮލިކް ރިކޯޑްސްގެ އާޓިސްޓަކަށް ލިބުނު މި ކާމިޔާބާއި ގުޅިގެން އެ ލޭބަލްއިން ވަނީ މިއީ ޒުވާނުންގެ މެދުގައި ރެޕް މިއުޒިކަށް އޮތް މަޤުބޫލުކަން އިތުރުވަމުންދާކަން ހާމަވާ ކަމެއްކަން ފާހަގަކޮށް، މި ކާމިޔާބީއާ މެދު ފަޚުރުވެރިވާކަން ހާމަކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް