11 ޑިސެންބަރު 2018 | އަންގާރަ | 02 މުލަ
04 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:23
މަޣްރިބް 17:58
އިޝާ 19:15

ދައުލަތުގެ ހަރަދު

މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަހު ދައުލަތުގެ ހަރަދަކީ 12 ބިލިއަން ރުފިޔާ!

  • މި އަހަރަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބަޖެޓަކީ 27.9 ބިލިއަން ރުފިޔާ
  • ދައުލަތުގެ ރިކަރަންޓް ހަރަދު 1.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރުވެފައިވޭ
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 30 އޮކްޓޯބަރ 2018 | އަންގާރަ 18:22 | |

މަގުބޫލް

  1. ދަރުމަވަންްތަ ހޮސްޕިޓަލް: ސިއްސައިގެން ދާވަރުގެ ކޮރަޕްޝަން!
  2. މަޖިލީހުގެ ތިން މެމްބަރުން ފިޔާވާ ހުރިހާ މެމްބަރުން ފައިސާގައި ހިފި: ނާނީ
  3. އިމިގްރޭޝަނަށް އެފްއޭ ފަޔާޒް؟
  4. ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާގައި ޑޮލަރު ނުހުންނާނެ: ގަވަނަރ
  5. ގާސިމް، މަސީހު ހިންގެވި މަގަށް، އެކަމަކު ސަރުކާރަށް ވަރިހަމަ!؟
  6. މިސްކިތްތަކުގައި ޤުރުއާން ކިޔަވައިދޭން ފެށުމުގެ ވައުުދު މަހެއް ނުވަނީސް ފުއްދައިދީފި
  7. މާފަންނު ސަހަރާގައި ކޮނެފައި އޮތް ވަޅުގަނޑު ދައްކާލައިފި
  8. މިސްރުގެ އަހުރާމެއްގެ މަތީގައި ބަރަހަނާ ފޮޓޯނެގި ދެމަފިރިއެއްގެ މައްސަލަ ބަލަނީ


އެމްއެމްއޭ ބިލްޑިންގް -- ގޫގުލް

މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަސް ނިމުނުއިރު ދައުލަތް ހިންގުމުގެ ހަރަދުގެ ގޮތުގައި 12 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

އެމްއެމްއޭގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުގައި މިދިޔަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަހާ އަޅާ ބަލާއިރު މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަހުގެ ދައުލަތުގެ ހަރަދު 3.1 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. އަދި މިދިޔަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަސް ތެރޭގައި ހޭދަކޮށްފައި ވަނީ ހަތް ބިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. މި އަހަރަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބަޖެޓަކީ 27.9 ބިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

ދައުލަތުގެ ރިކަރަންޓް ހަރަދު 1.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރުވެފައިވާއިރު ރިކަރަންޓް ހަރަދުތަކަށް މުޅި އަހަރަށް 16 ބިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ. ރީކަރަންޓް ހަރަދު އިތުރުވެގެން ދިއުމުގެ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ ސަރުކާރުގެ އިދާރީ ކަންކަމާއި، ހިންގުމުގެ ހަރަދުތައް މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ގިނަވެފައިވުމުން ކަމަށް އެ ރިޕޯޓުގައި ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ދައުލަތުގެ ކެޕިޓަލް ހަރަދު 1.6 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް މައްޗަށް ގޮސްފައި ވަނީ ސިނަމާލެ ބްރިޖާއި ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް ފަދަ ތަރައްގީގެ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައި ވާތީއެވެ. އެފަދަ ކަންތައްތަކުގައި ހޭދަ ކުރުމަށް ދައުލަތުން މި އަހަރަށް ކަނޑައަޅާފައި ވަނީ 11 ބިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

ނިމިގެން ދިޔަ ހަ މަސްތެރޭގައި ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ ވަނީ 760.1 މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރުވެފައިވާއިރު އޭގެ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ ޓީޖީއެސްޓީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު އާމްދަނީ އިތުރުވެފައިވުން ކަމަށް އެމްއެމްއޭ އިން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް