11 ޑިސެންބަރު 2018 | އަންގާރަ | 02 މުލަ
04 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 17:58
އަސްރު 15:23
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 06:00
ފަތިސް 04:44

އިންޑިގޯ އެއަރލައިން

އިންޑިގޯގެ ދަތުރުތައް ނޮވެމްބަރ މަހު ރާއްޖެއަށް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ

 • އިންޑިޔާގެ ތިން މަންޒިލަކަށް ދަތުރުކުރޭ
 • އޯލް އިންކްލޫސިވް ފެއަރ ފަށާނީ 80 ޑޮލަރުން
 • އޯލް އިންކްލޫސިވް ފެއަރ ފަށާނީ 80 ޑޮލަރުން
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 30 އޮކްޓޯބަރ 2018 | އަންގާރަ 16:35 | |

މަގުބޫލް

 1. ދަރުމަވަންްތަ ހޮސްޕިޓަލް: ސިއްސައިގެން ދާވަރުގެ ކޮރަޕްޝަން!
 2. މަޖިލީހުގެ ތިން މެމްބަރުން ފިޔާވާ ހުރިހާ މެމްބަރުން ފައިސާގައި ހިފި: ނާނީ
 3. އިމިގްރޭޝަނަށް އެފްއޭ ފަޔާޒް؟
 4. ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާގައި ޑޮލަރު ނުހުންނާނެ: ގަވަނަރ
 5. ގާސިމް، މަސީހު ހިންގެވި މަގަށް، އެކަމަކު ސަރުކާރަށް ވަރިހަމަ!؟
 6. މިސްކިތްތަކުގައި ޤުރުއާން ކިޔަވައިދޭން ފެށުމުގެ ވައުުދު މަހެއް ނުވަނީސް ފުއްދައިދީފި
 7. މާފަންނު ސަހަރާގައި ކޮނެފައި އޮތް ވަޅުގަނޑު ދައްކާލައިފި
 8. މިސްރުގެ އަހުރާމެއްގެ މަތީގައި ބަރަހަނާ ފޮޓޯނެގި ދެމަފިރިއެއްގެ މައްސަލަ ބަލަނީ


އިންޑިގޯ: ލޯ ކޮސްޓް އެންމެ ބޮޑު އެއަރލައިން -- ގޫގުލް

އިންޑިޔާގެ އެންމެ ބޮޑު ލޯ ކޮސްޓް އެއަރލައިން އިންޑިގޯގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ.

ނޮވެމްބަރ މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އިންޑިގޯގެ ދަތުރުތައް ފަށަން ތައްޔާރު ވަމުންދާއިރު މިއީ އެ އެއަރލައިންގެ 13 ވަނަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މަންޒިލް ކަމަށް ވަނީ އިއުލާން ކޮށްފައެވެ.

އެގޮތުން ކޮންމެ ދުވަހަކު މާލެ-ކޮޗިން އަށް ދަތުރުތައް ބާއްވާއިރު މާލެ- މުމްބާއީ އާއި ދެމެދު ހަފްތާއަކު ފަސް ދަތުރުކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން މާލެ- ބެންގަލޫރުއާއި ދެމެދެ ހަފްތާއަކު ދެ ދަތުރު ކުރުމަށް ޝެޑިއުލް ކޮށްފައިވެއެވެ.

މިފްލައިޓްތަކަކީ ބިޒްނަޒް ކްލާސްއާއި އެކު އެންމެ ހެޔޮ އަގުގައި ދަތުރުތައް ކުރުމަށް ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ އެއަރލައިންތަކަށްވާއިރު އިންޑިގޯ ވެބްސައިޓުން ދަތުރުތަކަށް ބުކިން ހެދޭނެ ކަމަށް އެއަރލައިނުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އަލަށް ފަށާ މިމަންޒިލްތަކާއި އެކު މާލެ-ކޮޗިން، މާލެ- މުމްބާއި، މާލެ- ބެގަލޫރަށް އޯލް އިންކްލޫސިވް ފެއަރ ފަށާނީ 80 ޑޮލަރުން ކަމަށް އިންޑިގޯއިން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

އިންޑިގޯގެ ޗީފް ކޮމާޝަލް އޮފިސަރ ވިލިއަމް ބޯލްޓާރ ވިދާޅުވެފައިވަނީ ނޮވެމްބަރ މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުތައް ފެށޭތީ އެކަމާއި ވަރަށް އުފާކުރާ ކަމަށާއި އިންޑިޔާގެ އެންމެ ހިތްގައިމު ތިން މަންޒިލަށް ދަތުރުތައް ފެށުމަކީ މިތަންތަނުގެ ރީތިކަން ކުޑަ އަގަގެއްގައި ދެ ގައުމުގެ ފަތުރުވެރިންނަށް ވެސް ބަލާލެވޭނެ ރަނގަޅު ފުރުޞަތެއް ކަމަށެވެ.

އަދި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ކަސްޓަމަރުންގެ ޑިމާންޑަށް ބެލުމަށް ފަހު އިތުރު މަންޒިލްތަކަށް ދަތުރުތައް ފަށާނެ ކަމަށް ވެސް ބޯލްޓަރ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް