24 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 11 ހިޔަވިހާ
19 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:38
މެންދުރު 12:23
އިރުއަރާ 06:17
ފަތިސް 05:05

އިންޑިގޯ އެއަރލައިން

އިންޑިގޯގެ ދަތުރުތައް ނޮވެމްބަރ މަހު ރާއްޖެއަށް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ

 • އިންޑިޔާގެ ތިން މަންޒިލަކަށް ދަތުރުކުރޭ
 • އޯލް އިންކްލޫސިވް ފެއަރ ފަށާނީ 80 ޑޮލަރުން
 • އޯލް އިންކްލޫސިވް ފެއަރ ފަށާނީ 80 ޑޮލަރުން
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 30 އޮކްޓޯބަރ 2018 | އަންގާރަ 16:35 | |

މަގުބޫލް

 1. ވަގު ހިފަން ދަންތުރަޖެހުން: ބޮޑު ކުށެއް!
 2. ފިނިހަކަ ހޮވުމުގެ މުބާރަތުގައި ވާދޫއިން ބައިލައްކަ ފިނިހަކަ ހޮވައިފި
 3. މާމެންދޫއަށް ދަތުރުކުރި ޑިންގީއެއް ބަންޑުން ޖަހާލައި އަންހެން ކުއްޖެއް ގެއްލިއްޖެ
 4. ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ކ.ހުރާ ކައުންސިލް ވަރެއް ނެތް
 5. ކޯޓު އަމުރު އެހެން އޮއްވާ ފުލުހުނަށް ރައީސް ޔާމިން ދޫކޮށެއް ނުލެވޭނެ: އަބްދުއްރަހީމް
 6. ރައީސް ސޯލިހު ޖެޓްސްކީގައި ދެ އަތޮޅެއް ހުރަސް ކުރައްވަނީ
 7. ވިހަ ބަނގުރަލެއް ބޮއެގެން އައްސާމުގައި 50އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެއްޖެ
 8. އޮމަދޫ މީހުން ތިބީ އާ ސަރުކާރުން ބަނދަރު ހަދާނެ ކަމުގެ އުންމީދުގައި


އިންޑިގޯ: ލޯ ކޮސްޓް އެންމެ ބޮޑު އެއަރލައިން -- ގޫގުލް

އިންޑިޔާގެ އެންމެ ބޮޑު ލޯ ކޮސްޓް އެއަރލައިން އިންޑިގޯގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ.

ނޮވެމްބަރ މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އިންޑިގޯގެ ދަތުރުތައް ފަށަން ތައްޔާރު ވަމުންދާއިރު މިއީ އެ އެއަރލައިންގެ 13 ވަނަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މަންޒިލް ކަމަށް ވަނީ އިއުލާން ކޮށްފައެވެ.

އެގޮތުން ކޮންމެ ދުވަހަކު މާލެ-ކޮޗިން އަށް ދަތުރުތައް ބާއްވާއިރު މާލެ- މުމްބާއީ އާއި ދެމެދު ހަފްތާއަކު ފަސް ދަތުރުކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން މާލެ- ބެންގަލޫރުއާއި ދެމެދެ ހަފްތާއަކު ދެ ދަތުރު ކުރުމަށް ޝެޑިއުލް ކޮށްފައިވެއެވެ.

މިފްލައިޓްތަކަކީ ބިޒްނަޒް ކްލާސްއާއި އެކު އެންމެ ހެޔޮ އަގުގައި ދަތުރުތައް ކުރުމަށް ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ އެއަރލައިންތަކަށްވާއިރު އިންޑިގޯ ވެބްސައިޓުން ދަތުރުތަކަށް ބުކިން ހެދޭނެ ކަމަށް އެއަރލައިނުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އަލަށް ފަށާ މިމަންޒިލްތަކާއި އެކު މާލެ-ކޮޗިން، މާލެ- މުމްބާއި، މާލެ- ބެގަލޫރަށް އޯލް އިންކްލޫސިވް ފެއަރ ފަށާނީ 80 ޑޮލަރުން ކަމަށް އިންޑިގޯއިން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

އިންޑިގޯގެ ޗީފް ކޮމާޝަލް އޮފިސަރ ވިލިއަމް ބޯލްޓާރ ވިދާޅުވެފައިވަނީ ނޮވެމްބަރ މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުތައް ފެށޭތީ އެކަމާއި ވަރަށް އުފާކުރާ ކަމަށާއި އިންޑިޔާގެ އެންމެ ހިތްގައިމު ތިން މަންޒިލަށް ދަތުރުތައް ފެށުމަކީ މިތަންތަނުގެ ރީތިކަން ކުޑަ އަގަގެއްގައި ދެ ގައުމުގެ ފަތުރުވެރިންނަށް ވެސް ބަލާލެވޭނެ ރަނގަޅު ފުރުޞަތެއް ކަމަށެވެ.

އަދި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ކަސްޓަމަރުންގެ ޑިމާންޑަށް ބެލުމަށް ފަހު އިތުރު މަންޒިލްތަކަށް ދަތުރުތައް ފަށާނެ ކަމަށް ވެސް ބޯލްޓަރ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް