26 އޭޕުރިލް 2019 | ހުކުރު | 05 ބުރުނު
19 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:42

އޮމާން އެއަރ

އޮމާން އެއަރގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް ފަށައިފި

  • މިދަތުރުތަކުގައި ބޭނުންކުރަނީ ބޮއިން 737 މެކްސް 8މަރުކާގެ މަތިންދާ ބޯޓް
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 28 އޮކްޓޯބަރ 2018 | އާދީއްތަ 21:18 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަށިގޮއްވާލި ދެބެއިންގެ ބައްޕަ ހައްޔަރަށް
  2. ސްރީލަންކާ ބޮމުގެ ހަމަލާ: އެންމެ ފަސް
  3. ލަންކާ އަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ: އެންމެ ފަސް
  4. މި ހާލަތުގައި ރަނގަޅީ މޫނު ބުރުގާ ނޭޅުން: ލަންކާގެ ޖަމިއްޔަތުލް އުލަމާ
  5. ލަންކާއަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގައި ސަރުކާރުގެ ބޮޑު އިހުމާލެއް!
  6. ރައީސް ޔާމީނާއި ދެކޮޅަށް ހެކީންގެ ގޮތުގައި އަދީބާއި ޒިޔާތާއި ލުތުފީ
  7. ކެންޑިޑޭޓުން މާލީ ބަޔާން ހުށަނާޅައިފިނަމަ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އައިސްދާނެ
  8. ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ކުރިއަށް، ކޯޓްގައި ދެ ގަޑިއިރު


އޮމާން އެއަރ: ރާއްޖެއަށް އަލުން ދަތުރުތައް ފަށާފައިވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރު ދަތުރުތައް ހުއްޓާލާފައި އޮތުމަށްފަހު -- އެމްއޭސީއެލް

2016 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރުން ހުއްޓާލި އޮމާން އެއަރއިން އަނެއްކާވެސް އޮމާންގެ ވެރިރަށް މަސްކަތާއި މާލެއާއި ދެމެދު ދަތުރުތައް ފަށައިފިއެވެ.

ދަތުރުތައް ފެށުމުގެ ގޮތުން ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގައިވަނީ ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްވެސް ބާއްްވާފައެވެ.

އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު ފަށާފައިވާއިރު މިފްލައިޓްގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއިން މަސްކަތަށް އޮންނާނީ ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ހޮނިހިރު، އާދިއްތަ އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ. އަދި މަސްކަތުން ރާއްޖެއަށް ފްލައިޓްތައް އޮންނާނީ އަންގާރަ، ބުރާސްފަތި، ހޮނިހިރު އަދި އާދިއްތަ މި ހަތަރު ދުވަހުގައެވެ.

އޮމާން އެއަރގެ ސީއީއޯ އަބްދުލްއަޒީޒް އަލް ރައީސީ ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއާއި އޮމާންއާއި ދެމެދު އަލުން ދަތުރުތައް ފެށިގެން ދިއުމަކީ ވަރަށް އުފާވާ ކަމެއް ކަމަށާއި އޮމާން އެއަރއިން ދަތުރުކޮށް ރާއްޖެއާއި އޮމާން މި ދެމަންޒިލް ތަޖްރިބާކޮށްލުމަށް ފަތުރުވެރިންނަށް ދައުވަތުއަރުވާ ކަމަށެވެ.

މިފަހަރުގެ ދަތުރުތަކުގައި އޮމާން އެއަރއިން ބޭނުންކުރާނީ އެކުންފުނިން އަލަށް ގެނައި ބޮއިން 737 މެކްސް 8މަރުކާގެ މަތިންދާބޯޓުތައް ކަމަށްވެސް އެ އެއަރލައިނުން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

މިމަތިންދާބޯޓުތަކުގައި ބިޒްނަސް ކްލާހުގެ 12 ގޮނޑިއާއި އިކޮނޮމީ ކުލާހުގެ 150 ގޮނޑި ހުންނާނެއެވެ. އޮމާން އެއަރއިން ވަނީ ޔޫރަޕުން ރާއްޖެއަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިން އޮމާން އެއަރއިން ދަތުރުކުރުމަށާއި، ދަތުރުގައި ސްޓޮޕް އޯވަރއެއްގެ ގޮތުގައި އޮމާންގައި މަޑުކޮށްލުމަށް ދައުވަތު ދީފައެވެ.

2009ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރަން ފެށި އޮމާން އެއަރއިން މަސްކަތާއި މާލެއާއި ދެމެދު އުދުހެމުން އައި ފްލައިޓްތައް 2016ވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހު ހުއްޓާލީ ވިޔާފާރީގެ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ކަމަށް އޭރު އެކުންފުނިން ބުންޏެވެ.

އޮމާން އެއަރއަކީ މެދުއިރުމަތީގެ ޤައުމީ އެއަރލައިންތަކުގެ ތެރޭގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއަރލައިނެކެވެ. އެގޮތުން 2022ގެ ނިޔަލަށް އޮމާން އެއަރއިން ދުނިޔޭގެ 60 މަންޒިލަކަށް 70 މަތިންދާ ބޯޑުގައި ދަތުރުކުރާނެ ކަމަށެވެ.

 

 

.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް