24 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 11 ހިޔަވިހާ
19 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

އޮމާން އެއަރ

އޮމާން އެއަރގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް ފަށައިފި

  • މިދަތުރުތަކުގައި ބޭނުންކުރަނީ ބޮއިން 737 މެކްސް 8މަރުކާގެ މަތިންދާ ބޯޓް
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 28 އޮކްޓޯބަރ 2018 | އާދީއްތަ 21:18 | |

މަގުބޫލް

  1. ވަގު ހިފަން ދަންތުރަޖެހުން: ބޮޑު ކުށެއް!
  2. ފިނިހަކަ ހޮވުމުގެ މުބާރަތުގައި ވާދޫއިން ބައިލައްކަ ފިނިހަކަ ހޮވައިފި
  3. މާމެންދޫއަށް ދަތުރުކުރި ޑިންގީއެއް ބަންޑުން ޖަހާލައި އަންހެން ކުއްޖެއް ގެއްލިއްޖެ
  4. ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ކ.ހުރާ ކައުންސިލް ވަރެއް ނެތް
  5. ކޯޓު އަމުރު އެހެން އޮއްވާ ފުލުހުނަށް ރައީސް ޔާމިން ދޫކޮށެއް ނުލެވޭނެ: އަބްދުއްރަހީމް
  6. ރައީސް ސޯލިހު ޖެޓްސްކީގައި ދެ އަތޮޅެއް ހުރަސް ކުރައްވަނީ
  7. ވިހަ ބަނގުރަލެއް ބޮއެގެން އައްސާމުގައި 50އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެއްޖެ
  8. އޮމަދޫ މީހުން ތިބީ އާ ސަރުކާރުން ބަނދަރު ހަދާނެ ކަމުގެ އުންމީދުގައި


އޮމާން އެއަރ: ރާއްޖެއަށް އަލުން ދަތުރުތައް ފަށާފައިވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރު ދަތުރުތައް ހުއްޓާލާފައި އޮތުމަށްފަހު -- އެމްއޭސީއެލް

2016 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރުން ހުއްޓާލި އޮމާން އެއަރއިން އަނެއްކާވެސް އޮމާންގެ ވެރިރަށް މަސްކަތާއި މާލެއާއި ދެމެދު ދަތުރުތައް ފަށައިފިއެވެ.

ދަތުރުތައް ފެށުމުގެ ގޮތުން ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގައިވަނީ ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްވެސް ބާއްްވާފައެވެ.

އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު ފަށާފައިވާއިރު މިފްލައިޓްގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއިން މަސްކަތަށް އޮންނާނީ ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ހޮނިހިރު، އާދިއްތަ އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ. އަދި މަސްކަތުން ރާއްޖެއަށް ފްލައިޓްތައް އޮންނާނީ އަންގާރަ، ބުރާސްފަތި، ހޮނިހިރު އަދި އާދިއްތަ މި ހަތަރު ދުވަހުގައެވެ.

އޮމާން އެއަރގެ ސީއީއޯ އަބްދުލްއަޒީޒް އަލް ރައީސީ ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއާއި އޮމާންއާއި ދެމެދު އަލުން ދަތުރުތައް ފެށިގެން ދިއުމަކީ ވަރަށް އުފާވާ ކަމެއް ކަމަށާއި އޮމާން އެއަރއިން ދަތުރުކޮށް ރާއްޖެއާއި އޮމާން މި ދެމަންޒިލް ތަޖްރިބާކޮށްލުމަށް ފަތުރުވެރިންނަށް ދައުވަތުއަރުވާ ކަމަށެވެ.

މިފަހަރުގެ ދަތުރުތަކުގައި އޮމާން އެއަރއިން ބޭނުންކުރާނީ އެކުންފުނިން އަލަށް ގެނައި ބޮއިން 737 މެކްސް 8މަރުކާގެ މަތިންދާބޯޓުތައް ކަމަށްވެސް އެ އެއަރލައިނުން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

މިމަތިންދާބޯޓުތަކުގައި ބިޒްނަސް ކްލާހުގެ 12 ގޮނޑިއާއި އިކޮނޮމީ ކުލާހުގެ 150 ގޮނޑި ހުންނާނެއެވެ. އޮމާން އެއަރއިން ވަނީ ޔޫރަޕުން ރާއްޖެއަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިން އޮމާން އެއަރއިން ދަތުރުކުރުމަށާއި، ދަތުރުގައި ސްޓޮޕް އޯވަރއެއްގެ ގޮތުގައި އޮމާންގައި މަޑުކޮށްލުމަށް ދައުވަތު ދީފައެވެ.

2009ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރަން ފެށި އޮމާން އެއަރއިން މަސްކަތާއި މާލެއާއި ދެމެދު އުދުހެމުން އައި ފްލައިޓްތައް 2016ވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހު ހުއްޓާލީ ވިޔާފާރީގެ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ކަމަށް އޭރު އެކުންފުނިން ބުންޏެވެ.

އޮމާން އެއަރއަކީ މެދުއިރުމަތީގެ ޤައުމީ އެއަރލައިންތަކުގެ ތެރޭގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއަރލައިނެކެވެ. އެގޮތުން 2022ގެ ނިޔަލަށް އޮމާން އެއަރއިން ދުނިޔޭގެ 60 މަންޒިލަކަށް 70 މަތިންދާ ބޯޑުގައި ދަތުރުކުރާނެ ކަމަށެވެ.

 

 

.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް