11 ޑިސެންބަރު 2018 | އަންގާރަ | 02 މުލަ
04 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:23
މަޣްރިބް 17:58
އިޝާ 19:15

އޮމާން އެއަރ

އޮމާން އެއަރގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް ފަށައިފި

  • މިދަތުރުތަކުގައި ބޭނުންކުރަނީ ބޮއިން 737 މެކްސް 8މަރުކާގެ މަތިންދާ ބޯޓް
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 28 އޮކްޓޯބަރ 2018 | އާދީއްތަ 21:18 | |

މަގުބޫލް

  1. ދަރުމަވަންްތަ ހޮސްޕިޓަލް: ސިއްސައިގެން ދާވަރުގެ ކޮރަޕްޝަން!
  2. މަޖިލީހުގެ ތިން މެމްބަރުން ފިޔާވާ ހުރިހާ މެމްބަރުން ފައިސާގައި ހިފި: ނާނީ
  3. އިމިގްރޭޝަނަށް އެފްއޭ ފަޔާޒް؟
  4. ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާގައި ޑޮލަރު ނުހުންނާނެ: ގަވަނަރ
  5. ގާސިމް، މަސީހު ހިންގެވި މަގަށް، އެކަމަކު ސަރުކާރަށް ވަރިހަމަ!؟
  6. މިސްކިތްތަކުގައި ޤުރުއާން ކިޔަވައިދޭން ފެށުމުގެ ވައުުދު މަހެއް ނުވަނީސް ފުއްދައިދީފި
  7. މާފަންނު ސަހަރާގައި ކޮނެފައި އޮތް ވަޅުގަނޑު ދައްކާލައިފި
  8. މިސްރުގެ އަހުރާމެއްގެ މަތީގައި ބަރަހަނާ ފޮޓޯނެގި ދެމަފިރިއެއްގެ މައްސަލަ ބަލަނީ


އޮމާން އެއަރ: ރާއްޖެއަށް އަލުން ދަތުރުތައް ފަށާފައިވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރު ދަތުރުތައް ހުއްޓާލާފައި އޮތުމަށްފަހު -- އެމްއޭސީއެލް

2016 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރުން ހުއްޓާލި އޮމާން އެއަރއިން އަނެއްކާވެސް އޮމާންގެ ވެރިރަށް މަސްކަތާއި މާލެއާއި ދެމެދު ދަތުރުތައް ފަށައިފިއެވެ.

ދަތުރުތައް ފެށުމުގެ ގޮތުން ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގައިވަނީ ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްވެސް ބާއްްވާފައެވެ.

އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު ފަށާފައިވާއިރު މިފްލައިޓްގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއިން މަސްކަތަށް އޮންނާނީ ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ހޮނިހިރު، އާދިއްތަ އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ. އަދި މަސްކަތުން ރާއްޖެއަށް ފްލައިޓްތައް އޮންނާނީ އަންގާރަ، ބުރާސްފަތި، ހޮނިހިރު އަދި އާދިއްތަ މި ހަތަރު ދުވަހުގައެވެ.

އޮމާން އެއަރގެ ސީއީއޯ އަބްދުލްއަޒީޒް އަލް ރައީސީ ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއާއި އޮމާންއާއި ދެމެދު އަލުން ދަތުރުތައް ފެށިގެން ދިއުމަކީ ވަރަށް އުފާވާ ކަމެއް ކަމަށާއި އޮމާން އެއަރއިން ދަތުރުކޮށް ރާއްޖެއާއި އޮމާން މި ދެމަންޒިލް ތަޖްރިބާކޮށްލުމަށް ފަތުރުވެރިންނަށް ދައުވަތުއަރުވާ ކަމަށެވެ.

މިފަހަރުގެ ދަތުރުތަކުގައި އޮމާން އެއަރއިން ބޭނުންކުރާނީ އެކުންފުނިން އަލަށް ގެނައި ބޮއިން 737 މެކްސް 8މަރުކާގެ މަތިންދާބޯޓުތައް ކަމަށްވެސް އެ އެއަރލައިނުން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

މިމަތިންދާބޯޓުތަކުގައި ބިޒްނަސް ކްލާހުގެ 12 ގޮނޑިއާއި އިކޮނޮމީ ކުލާހުގެ 150 ގޮނޑި ހުންނާނެއެވެ. އޮމާން އެއަރއިން ވަނީ ޔޫރަޕުން ރާއްޖެއަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިން އޮމާން އެއަރއިން ދަތުރުކުރުމަށާއި، ދަތުރުގައި ސްޓޮޕް އޯވަރއެއްގެ ގޮތުގައި އޮމާންގައި މަޑުކޮށްލުމަށް ދައުވަތު ދީފައެވެ.

2009ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރަން ފެށި އޮމާން އެއަރއިން މަސްކަތާއި މާލެއާއި ދެމެދު އުދުހެމުން އައި ފްލައިޓްތައް 2016ވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހު ހުއްޓާލީ ވިޔާފާރީގެ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ކަމަށް އޭރު އެކުންފުނިން ބުންޏެވެ.

އޮމާން އެއަރއަކީ މެދުއިރުމަތީގެ ޤައުމީ އެއަރލައިންތަކުގެ ތެރޭގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއަރލައިނެކެވެ. އެގޮތުން 2022ގެ ނިޔަލަށް އޮމާން އެއަރއިން ދުނިޔޭގެ 60 މަންޒިލަކަށް 70 މަތިންދާ ބޯޑުގައި ދަތުރުކުރާނެ ކަމަށެވެ.

 

 

.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް