16 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުދަ | 11 އުތުރަހަޅަ
10 ޖުމާދަލްއޫލާ 1441
އިޝާ 19:31
މަޣްރިބް 18:15
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:20
އިރުއަރާ 06:16
ފަތިސް 05:01

ވޯލްޑް ބެސްޓް ސްޕާ ޑެސްޓިނޭޝަން

ވޯލްޑް ސްޕާ އެވޯޑުގައި

  • މީގެ ކުރިންވެސް ރާއްޖެ އަށް މިއެވޯޑް ލިބިފައިވޭ
  • މި ކެޓަގަރީގައި ރާއްޖެ އާއި ގިނަ ގައުމުތަކުން ވާދަކޮށްފައިވޭ
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 28 އޮކްޓޯބަރ 2018 | އާދީއްތަ 17:00 | |

މަގުބޫލް

  1. 10 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ވައްކަމާ ގުޅިގެން ސަސްޕެންޑްކުރީ ބީއެމްއެލްގައި މަސައްކަތްކުރާ ދެމަފިރިން!
  2. ނަޝީދުގެ ދިފާއުގައި މަހުލޫފާއި އަލީ ވަހީދު: ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ލަތީފުގެ އިސްލާހަށް!
  3. ހިންނަވަރު ރަންގޮނޑި: ފުރަތަމަ ޕްރައިމަރީގެ ވާދަވެރިކަން ބޮޑުވެފައި!
  4. އަރިހުގައި ހުންނަވައި ލަތީފު މަޅާލަން އަތް ނެންގެވުމުން ކޮސްވެއްޖެ!؟
  5. މަސްވެރިކަމުގައި ބިދޭސީން ގެންގުޅޭނީ މަސްވެރިން ބޭނުންވެގެން: މިނިސްޓަރ
  6. ކުރީގެ ރައީސުންނަށް މަޖިލީހަށް ވާދަނުކުރެވޭގޮތަށް އިސްލާހެއް ހުށަހަޅައިފި
  7. ބާރު ސްޕީޑްގައި ދިޔަ ޕިކަޕަކުން ޖެހި ރޯޑް ޑިވައިޑަރުތައް ފުނޑުފުނޑު!
  8. ފޭރުމުގެ މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުކޮށްފަ ހުރި މީހަކު މަރުވެއްޖެ


ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓެއް: ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ރާއްޖެ އަންނަނީ ގިނަ ކާމިޔާތަކެއް ހޯދަމުން -- ގޫގުލް

4 ވަނަ އެނުއަލް ވޯލްޑް ސްޕާ އެވޯޑުގައި "ވޯލްޑް ބެސްޓް ސްޕާ ޑެސްޓިނޭޝަން" އެވޯޑް ރާއްޖެ އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

އޮކްޓޯބަރ 26 ގައި ދަ އެސްޓީ ރެގިސް މޯލްޑިވްސް ވޮއްމުލި ރިސޯޓުގައި ބޭއްވި އެވޯޑް ހަފްލާގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ބައިވެރިފައެވެ.

މީގެ ކުރިން ވެސް ރާއްޖެ އަށް މިއެވޯޑް ލިބިފައި ވާއިރު، މި ކެޓަގަރީގައި ރާއްޖެ އާއި ވާދަކޮށްފައި ވަނީ ތައިލެންޑާއި، ހަވާއި، މޮރީޝަސް، އޮސްޓްރޭލިޔާ، ސީޝެލްސް، ޔޫއެސްއޭ، އަދި ޔޫއޭއީ އިންނެވެ.

ޑެސްޓިނޭޝަންގެ އެވޯޑުގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ އެހެން ކެޓަގަރީސްތަކުން ވެސް ވަނީ އެވޯޑް ހާސިލްކޮށްފައެވެ.

ވޯލްޑް ސްޕާ އެވޯޑަކީ 2015 ވަނަ އަހަރު ތަޢާރަފްކުރި އެވޯޑަކަށް ވާއިރު ބޮޑަށް މި އެވޯޑް އަމާޒުކޮށްފައި ވަނީ ސްޕާ އެންޑް ވެލްނެސް ސެކްޓަރ އަށެވެ.

ވޯލްޑް ސްކީ އެވޯޑްސް، ވޯލްޑް ގޮލްފް އެވޯޑްސް، ވޯލްޑް ސްޕާ އެވޯޑަކީ 1994 އަހަރު ތަޢާރަފްކުރި ވޯލްޑް ޓްރެވެލް އެވޯޑްގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދާ އެވޯޑް ހަފްލާތަކެކެވެ.

މިފަދަ އެވޯޑްތައް ލިބުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެ އަކީ ލަގްޒަރީ މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި ފަތުރުވެރިން ބަލައި ގަންނަމުންދާ ކަން ފާހަގަކުރެވޭ އިރު، ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އަށް އައުމަށް އިތުރަށް މަގު ފަހިވެގެންދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް