24 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 11 ހިޔަވިހާ
19 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދައިރާ

މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަސް ދުވަހު ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާއަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް

  • އަމިއްލައަށް ހިންގާ ގެދޮރުގެ މަސައްކަތްތައް ވަނީ އިތުރުވެފައި
  • ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާއަށް ދޫކުރާ ލޯނުތައް ވަނީ އިތުރުވެފައި
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު | FathimathShana

| 27 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 09:52 | |

މަގުބޫލް

  1. ވަގު ހިފަން ދަންތުރަޖެހުން: ބޮޑު ކުށެއް!
  2. ފިނިހަކަ ހޮވުމުގެ މުބާރަތުގައި ވާދޫއިން ބައިލައްކަ ފިނިހަކަ ހޮވައިފި
  3. މާމެންދޫއަށް ދަތުރުކުރި ޑިންގީއެއް ބަންޑުން ޖަހާލައި އަންހެން ކުއްޖެއް ގެއްލިއްޖެ
  4. ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ކ.ހުރާ ކައުންސިލް ވަރެއް ނެތް
  5. ކޯޓު އަމުރު އެހެން އޮއްވާ ފުލުހުނަށް ރައީސް ޔާމިން ދޫކޮށެއް ނުލެވޭނެ: އަބްދުއްރަހީމް
  6. ރައީސް ސޯލިހު ޖެޓްސްކީގައި ދެ އަތޮޅެއް ހުރަސް ކުރައްވަނީ
  7. ވިހަ ބަނގުރަލެއް ބޮއެގެން އައްސާމުގައި 50އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެއްޖެ
  8. އޮމަދޫ މީހުން ތިބީ އާ ސަރުކާރުން ބަނދަރު ހަދާނެ ކަމުގެ އުންމީދުގައި


ބަޔަކު އިމާރާތެއްގައި މަސައްކަތްކުރަނީ -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަސް ދުވަހު ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާއަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް މަރުކަޒީ ބޭންކް މޯލްޑިވްސް މޮނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ބުނެފިއެވެ.

އެމްއެމްއޭ އިން އާންމުކޮށްފައިވާ ކުއަރޓާލީ އިކޮނޮމިކް ބުލެޓިންގގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަސް ދުވަހުގައި ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާއަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ލިބިފައެވެ.

ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާއަށް އެހާ ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ލިބިފައިވަނީ ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ކުރިއަށްގެންދާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތުގެ އިތުރުން ބްރިޖުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގެ މަސައްކަތުން މާލޭ ރީޑިވެލޮޕްމެންޓްގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ.

މީގެ އިތުރުން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ހިންގާ ގެދޮރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ އުމްރާނީ ތަރައްގީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން ގެންދާތީ ވެސް ރާއްޖޭގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާއަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ލިބެމުންދާ ކަމަށް އެމްއެމްއޭ އިން ބުނެއެވެ.

ތަފާސް ހިސާބު ތަކުން ދައްކާ ގޮތުން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާއަށް ދޫކުރާ ލޯނުތައްވެސް އިތުރުވެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ރާއްޖެއަށް އިތުރު ކުރާ މިންވަރުވެސް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެފައެވެ.އެގޮތުން މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް 54.8 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު އެތެރެކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެމްއެމްއޭއިން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ހަސަނު

4 މަސް ކުރިން

ތިފަދަ މަސައްކަތް ކުރަނީ ގިނައިން ބޭރުގެ ކުންފުނިތަކުން. ރާއްޖޭގެ ބަޔަކަސް ނުކުރެވެނީތަ/

0
0