11 ޑިސެންބަރު 2018 | އަންގާރަ | 02 މުލަ
04 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:23
މަޣްރިބް 17:58
އިޝާ 19:15

ކަސަބް ވިޔުން

ވިއަމް އިން ކަސަބް ވިއުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަނީ

  • މިއީ 10 ދުވަހަށް ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮގްރާމެއް
  • އަންނަ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ބައިވެރިވުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަނީ
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު | FathimathShana

| 27 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 09:32 | |

މަގުބޫލް

  1. ދަރުމަވަންްތަ ހޮސްޕިޓަލް: ސިއްސައިގެން ދާވަރުގެ ކޮރަޕްޝަން!
  2. މަޖިލީހުގެ ތިން މެމްބަރުން ފިޔާވާ ހުރިހާ މެމްބަރުން ފައިސާގައި ހިފި: ނާނީ
  3. އިމިގްރޭޝަނަށް އެފްއޭ ފަޔާޒް؟
  4. ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާގައި ޑޮލަރު ނުހުންނާނެ: ގަވަނަރ
  5. ގާސިމް، މަސީހު ހިންގެވި މަގަށް، އެކަމަކު ސަރުކާރަށް ވަރިހަމަ!؟
  6. މިސްކިތްތަކުގައި ޤުރުއާން ކިޔަވައިދޭން ފެށުމުގެ ވައުުދު މަހެއް ނުވަނީސް ފުއްދައިދީފި
  7. މާފަންނު ސަހަރާގައި ކޮނެފައި އޮތް ވަޅުގަނޑު ދައްކާލައިފި
  8. މިސްރުގެ އަހުރާމެއްގެ މަތީގައި ބަރަހަނާ ފޮޓޯނެގި ދެމަފިރިއެއްގެ މައްސަލަ ބަލަނީ


ކަސަބް ވިޔުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ -- ފޭސްބުކް

ކަސަބް ވިޔުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ވިމެން އޮންޓަރޕްރިނިއަރ އެސޯސިޝަން (ވިއަމް) އިން ނޮވެމްބަރު މަހުގައި ފެށުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

އަންހެނުންނަށް ވިޔަފާރީގެ މާހައުލުގައި ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތައް ހައްލުކޮށްދީ، މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން ފުރުސަތުތައް ފަހި ކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމިއްޔާ އިން ކަމުގައިވާ ވިއަމްގެ ޕްރެޒިޑެންޓް ޝާއިރާ ސަލީމް ވިދާޅުވީ، މި ޕްރޮގްރާމު ހާއްސަކޮށްލާފައި ވަނީ ކަސަބު ވިއުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ކަމަށެވެ. ކަސަބު ވިޔުމަކީ ރާއްޖޭގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ނެތެމުންދާ މަސައްކަތަކަށްވާ އިރު މި މަސައްކަތް ކުރާނެ ފަރާތްތައް އިތުރު ކުރުމަށް 2017 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ވިއަމް އިން ވަނީ މަސައްކަތް ފަށާފައެވެ.

ކަސަބު ވިޔުމުގެ ބޭސިކް ޓްރެއިންގ ޕްރޮގްރާމު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 10 ދުވަހަށެވެ. ކަސަބު ވިޔުމުގެ މި ޕްރޮގްރާމު ހާއްސަކޮށްލާފައިވަނީ ވިއަމްގެ މެންބަރުންނަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މެންބަރުން ނޫން ފަރާތްތަކަށްވެސް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ އަދަދެއް ދެވިގެންދާނެ ކަމަށް ޝާއިރާ ވިދާޅުވިއެވެ. ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައިވެސް ލިބޭ ތަރުހީބަށް ބަލާ އިތުރު ޕްރޮގްރާމުތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރޭވިފައިވާ ކަމަށާއި އެގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ ހުޅުވާލާ ފުރުސަތުގައި 30 ވަރަކަށް ފަރާތަށް ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ޝާއިރާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ސްކޫލު ބަންދުވުމުން، ޗުއްޓީއަށް މީހުން ދާން ފެށުމުގެ ކުރިން މި ޕްރޮގްރާމު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އަންނަ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލެވިގެންދާނެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް