24 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 11 ހިޔަވިހާ
19 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

ކަސަބް ވިޔުން

ވިއަމް އިން ކަސަބް ވިއުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަނީ

  • މިއީ 10 ދުވަހަށް ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮގްރާމެއް
  • އަންނަ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ބައިވެރިވުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަނީ
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު | FathimathShana

| 27 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 09:32 | |

މަގުބޫލް

  1. ވަގު ހިފަން ދަންތުރަޖެހުން: ބޮޑު ކުށެއް!
  2. ފިނިހަކަ ހޮވުމުގެ މުބާރަތުގައި ވާދޫއިން ބައިލައްކަ ފިނިހަކަ ހޮވައިފި
  3. މާމެންދޫއަށް ދަތުރުކުރި ޑިންގީއެއް ބަންޑުން ޖަހާލައި އަންހެން ކުއްޖެއް ގެއްލިއްޖެ
  4. ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ކ.ހުރާ ކައުންސިލް ވަރެއް ނެތް
  5. ކޯޓު އަމުރު އެހެން އޮއްވާ ފުލުހުނަށް ރައީސް ޔާމިން ދޫކޮށެއް ނުލެވޭނެ: އަބްދުއްރަހީމް
  6. ރައީސް ސޯލިހު ޖެޓްސްކީގައި ދެ އަތޮޅެއް ހުރަސް ކުރައްވަނީ
  7. ވިހަ ބަނގުރަލެއް ބޮއެގެން އައްސާމުގައި 50އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެއްޖެ
  8. އޮމަދޫ މީހުން ތިބީ އާ ސަރުކާރުން ބަނދަރު ހަދާނެ ކަމުގެ އުންމީދުގައި


ކަސަބް ވިޔުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ -- ފޭސްބުކް

ކަސަބް ވިޔުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ވިމެން އޮންޓަރޕްރިނިއަރ އެސޯސިޝަން (ވިއަމް) އިން ނޮވެމްބަރު މަހުގައި ފެށުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

އަންހެނުންނަށް ވިޔަފާރީގެ މާހައުލުގައި ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތައް ހައްލުކޮށްދީ، މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން ފުރުސަތުތައް ފަހި ކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމިއްޔާ އިން ކަމުގައިވާ ވިއަމްގެ ޕްރެޒިޑެންޓް ޝާއިރާ ސަލީމް ވިދާޅުވީ، މި ޕްރޮގްރާމު ހާއްސަކޮށްލާފައި ވަނީ ކަސަބު ވިއުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ކަމަށެވެ. ކަސަބު ވިޔުމަކީ ރާއްޖޭގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ނެތެމުންދާ މަސައްކަތަކަށްވާ އިރު މި މަސައްކަތް ކުރާނެ ފަރާތްތައް އިތުރު ކުރުމަށް 2017 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ވިއަމް އިން ވަނީ މަސައްކަތް ފަށާފައެވެ.

ކަސަބު ވިޔުމުގެ ބޭސިކް ޓްރެއިންގ ޕްރޮގްރާމު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 10 ދުވަހަށެވެ. ކަސަބު ވިޔުމުގެ މި ޕްރޮގްރާމު ހާއްސަކޮށްލާފައިވަނީ ވިއަމްގެ މެންބަރުންނަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މެންބަރުން ނޫން ފަރާތްތަކަށްވެސް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ އަދަދެއް ދެވިގެންދާނެ ކަމަށް ޝާއިރާ ވިދާޅުވިއެވެ. ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައިވެސް ލިބޭ ތަރުހީބަށް ބަލާ އިތުރު ޕްރޮގްރާމުތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރޭވިފައިވާ ކަމަށާއި އެގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ ހުޅުވާލާ ފުރުސަތުގައި 30 ވަރަކަށް ފަރާތަށް ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ޝާއިރާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ސްކޫލު ބަންދުވުމުން، ޗުއްޓީއަށް މީހުން ދާން ފެށުމުގެ ކުރިން މި ޕްރޮގްރާމު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އަންނަ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލެވިގެންދާނެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް