24 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 11 ހިޔަވިހާ
19 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

ޓޭސްޓް އޮފް އިޓަލީ

ޓޭސްޓް އޮފް އިޓަލީ ރެސްޓޯރެންޓް ހުޅުވައިފި

 • އެއީ ބައިސަން ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ހުޅުވި ރެސްޓޯރެންޓެއް
 • ރެސްޓޯރެންޓް ހުންނަނީ ސަމަރސެޓް ހޮޓެލް ކައިރީގައި
 • ރެސްޓޯރެންޓް ހުޅުވައިދެއްވީ އިންތިޚާބީ ރައީސް އާއި އިންތިޚާބީ ނައިބު ރައީސް
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 25 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 00:41 | |

މަގުބޫލް

 1. ވަގު ހިފަން ދަންތުރަޖެހުން: ބޮޑު ކުށެއް!
 2. ފިނިހަކަ ހޮވުމުގެ މުބާރަތުގައި ވާދޫއިން ބައިލައްކަ ފިނިހަކަ ހޮވައިފި
 3. މާމެންދޫއަށް ދަތުރުކުރި ޑިންގީއެއް ބަންޑުން ޖަހާލައި އަންހެން ކުއްޖެއް ގެއްލިއްޖެ
 4. ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ކ.ހުރާ ކައުންސިލް ވަރެއް ނެތް
 5. ކޯޓު އަމުރު އެހެން އޮއްވާ ފުލުހުނަށް ރައީސް ޔާމިން ދޫކޮށެއް ނުލެވޭނެ: އަބްދުއްރަހީމް
 6. ރައީސް ސޯލިހު ޖެޓްސްކީގައި ދެ އަތޮޅެއް ހުރަސް ކުރައްވަނީ
 7. ވިހަ ބަނގުރަލެއް ބޮއެގެން އައްސާމުގައި 50އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެއްޖެ
 8. އޮމަދޫ މީހުން ތިބީ އާ ސަރުކާރުން ބަނދަރު ހަދާނެ ކަމުގެ އުންމީދުގައި


ެރެސްޓޯރެންޓް ޅުއްވައިދެއްވީ އިންތިހާބީ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި އެމަނިކުފާނުގެ ރަނިންގްމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ޓޭސްޓް އޮފް އިޓަލީގެ ނަމުގައި މާލޭގައި ރެސްޓޯރެންޓެއް ހުޅުވައިފިއެވެ.

މި ރެސްޓޯރެންޓް ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ހުޅުއްވައިދެއްވީ އިންތިހާބީ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި އިންތިޚާބީ ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމެވެ. 

މިއީ ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ބައިސަން ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ހުޅުވި ފުރަތަމަ ރެސްޓޯރެންޓެވެ. މިތަން ހުންނަނީ ސަމަރސެޓް ހޮޓެލް ހުންނަ ކެނެރީ މަގުގަ އެވެ. 

ރެސްޓޯރެންޓް ހުޅުއްވައިދެއްވުމަށްފަހު އިންތިހާބީ ރައީސް އާއި އިންތިޚާބީ ނައިބު ރައީސް ވަނީ އެތަނުގެ ސްޓާފުންނާއި ރެސްޓޯރެންޓަށް ގޮސްތިބި މީހުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފަ އެވެ. އަދި ރެސްޓޯރެންޓް ވެސް ބައްލަވާލެއްވި އެވެ. 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް