26 އޭޕުރިލް 2019 | ހުކުރު | 05 ބުރުނު
19 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:42

ޓޭސްޓް އޮފް އިޓަލީ

ޓޭސްޓް އޮފް އިޓަލީ ރެސްޓޯރެންޓް ހުޅުވައިފި

 • އެއީ ބައިސަން ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ހުޅުވި ރެސްޓޯރެންޓެއް
 • ރެސްޓޯރެންޓް ހުންނަނީ ސަމަރސެޓް ހޮޓެލް ކައިރީގައި
 • ރެސްޓޯރެންޓް ހުޅުވައިދެއްވީ އިންތިޚާބީ ރައީސް އާއި އިންތިޚާބީ ނައިބު ރައީސް
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 25 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 00:41 | |

މަގުބޫލް

 1. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަށިގޮއްވާލި ދެބެއިންގެ ބައްޕަ ހައްޔަރަށް
 2. ސްރީލަންކާ ބޮމުގެ ހަމަލާ: އެންމެ ފަސް
 3. ލަންކާ އަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ: އެންމެ ފަސް
 4. މި ހާލަތުގައި ރަނގަޅީ މޫނު ބުރުގާ ނޭޅުން: ލަންކާގެ ޖަމިއްޔަތުލް އުލަމާ
 5. ލަންކާއަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގައި ސަރުކާރުގެ ބޮޑު އިހުމާލެއް!
 6. ރައީސް ޔާމީނާއި ދެކޮޅަށް ހެކީންގެ ގޮތުގައި އަދީބާއި ޒިޔާތާއި ލުތުފީ
 7. ކެންޑިޑޭޓުން މާލީ ބަޔާން ހުށަނާޅައިފިނަމަ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އައިސްދާނެ
 8. ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ކުރިއަށް، ކޯޓްގައި ދެ ގަޑިއިރު


ެރެސްޓޯރެންޓް ޅުއްވައިދެއްވީ އިންތިހާބީ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި އެމަނިކުފާނުގެ ރަނިންގްމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ޓޭސްޓް އޮފް އިޓަލީގެ ނަމުގައި މާލޭގައި ރެސްޓޯރެންޓެއް ހުޅުވައިފިއެވެ.

މި ރެސްޓޯރެންޓް ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ހުޅުއްވައިދެއްވީ އިންތިހާބީ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި އިންތިޚާބީ ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމެވެ. 

މިއީ ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ބައިސަން ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ހުޅުވި ފުރަތަމަ ރެސްޓޯރެންޓެވެ. މިތަން ހުންނަނީ ސަމަރސެޓް ހޮޓެލް ހުންނަ ކެނެރީ މަގުގަ އެވެ. 

ރެސްޓޯރެންޓް ހުޅުއްވައިދެއްވުމަށްފަހު އިންތިހާބީ ރައީސް އާއި އިންތިޚާބީ ނައިބު ރައީސް ވަނީ އެތަނުގެ ސްޓާފުންނާއި ރެސްޓޯރެންޓަށް ގޮސްތިބި މީހުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފަ އެވެ. އަދި ރެސްޓޯރެންޓް ވެސް ބައްލަވާލެއްވި އެވެ. 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް