11 ޑިސެންބަރު 2018 | އަންގާރަ | 02 މުލަ
04 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:23
މަޣްރިބް 17:58
އިޝާ 19:15

ޓޭސްޓް އޮފް އިޓަލީ

ޓޭސްޓް އޮފް އިޓަލީ ރެސްޓޯރެންޓް ހުޅުވައިފި

 • އެއީ ބައިސަން ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ހުޅުވި ރެސްޓޯރެންޓެއް
 • ރެސްޓޯރެންޓް ހުންނަނީ ސަމަރސެޓް ހޮޓެލް ކައިރީގައި
 • ރެސްޓޯރެންޓް ހުޅުވައިދެއްވީ އިންތިޚާބީ ރައީސް އާއި އިންތިޚާބީ ނައިބު ރައީސް
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 25 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 00:41 | |

މަގުބޫލް

 1. ދަރުމަވަންްތަ ހޮސްޕިޓަލް: ސިއްސައިގެން ދާވަރުގެ ކޮރަޕްޝަން!
 2. މަޖިލީހުގެ ތިން މެމްބަރުން ފިޔާވާ ހުރިހާ މެމްބަރުން ފައިސާގައި ހިފި: ނާނީ
 3. އިމިގްރޭޝަނަށް އެފްއޭ ފަޔާޒް؟
 4. ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާގައި ޑޮލަރު ނުހުންނާނެ: ގަވަނަރ
 5. ގާސިމް، މަސީހު ހިންގެވި މަގަށް، އެކަމަކު ސަރުކާރަށް ވަރިހަމަ!؟
 6. މިސްކިތްތަކުގައި ޤުރުއާން ކިޔަވައިދޭން ފެށުމުގެ ވައުުދު މަހެއް ނުވަނީސް ފުއްދައިދީފި
 7. މާފަންނު ސަހަރާގައި ކޮނެފައި އޮތް ވަޅުގަނޑު ދައްކާލައިފި
 8. މިސްރުގެ އަހުރާމެއްގެ މަތީގައި ބަރަހަނާ ފޮޓޯނެގި ދެމަފިރިއެއްގެ މައްސަލަ ބަލަނީ


ެރެސްޓޯރެންޓް ޅުއްވައިދެއްވީ އިންތިހާބީ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި އެމަނިކުފާނުގެ ރަނިންގްމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ޓޭސްޓް އޮފް އިޓަލީގެ ނަމުގައި މާލޭގައި ރެސްޓޯރެންޓެއް ހުޅުވައިފިއެވެ.

މި ރެސްޓޯރެންޓް ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ހުޅުއްވައިދެއްވީ އިންތިހާބީ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި އިންތިޚާބީ ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމެވެ. 

މިއީ ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ބައިސަން ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ހުޅުވި ފުރަތަމަ ރެސްޓޯރެންޓެވެ. މިތަން ހުންނަނީ ސަމަރސެޓް ހޮޓެލް ހުންނަ ކެނެރީ މަގުގަ އެވެ. 

ރެސްޓޯރެންޓް ހުޅުއްވައިދެއްވުމަށްފަހު އިންތިހާބީ ރައީސް އާއި އިންތިޚާބީ ނައިބު ރައީސް ވަނީ އެތަނުގެ ސްޓާފުންނާއި ރެސްޓޯރެންޓަށް ގޮސްތިބި މީހުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފަ އެވެ. އަދި ރެސްޓޯރެންޓް ވެސް ބައްލަވާލެއްވި އެވެ. 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް